Právní poradna

01

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
OTEVŘENA PRO OBČANY:

    

každý čtvrtek od 15.30 – do 16.30 hodin

  
V době prázdnin ( červenec a srpen) se právní poradna nekoná.

OV KSČM Příbram

Klaudova 76

261 01 Příbram IV

 

Kontakty:

tel.: +420 318 621 354

fax: +420 318 621 354

e-mail: ov.pribram@kscm.cz

Prohlášení Komunistické strany Čech a Moravy ve Středočeském kraji

Vážení spoluobčané, po celou dobu obnoveného krajského zřízení od roku 2000 Komunistická strana Čech a Moravy nekompromisně obhajovala udržení provozu na všech železničních tratích ve Středočeském kraji jako základ dopravní obslužnosti pro občany.

Předvánoční zamyšlení

Je tady prosinec a s ním nejoblíbenější svátky roku - Vánoce. Opět nastal čas shánění dárků, pečení a zdobení cukroví. Rok od roku přibývá obcí, které s počátkem adventu rozsvěcují vánoční strom.

Předvánoční zamyšlení

V sobotu se v Praze konala výroční členská schůze Společnosti Julia Fučíka, z. s., na které byly mimo jiné schváleny nové stanovy společnosti.

Místopředseda KSČM Josef Skála letí na Kubu

Smutečního ceremoniálu v sobotu 3.12. a v neděli 4.12. v Santiagu de Cuba, kterým vyvrcholí poslední rozloučení s Fidelem Castrem, se zúčastní místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. S lídrem kubánské revoluce se několikrát osobně setkal.

Klub česhého pohraničí - série napínavých příběhů

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast! Jak doba pokračuje kupředu, stále se ukazuje, jak pravdivé je toto heslo Klubu českého pohraničí. Proto nabízíme sérii příběhů, které se odehrály přímo na státní hranici.

Příběh desátý: Vrchní strážmistr Miloslav MUTÍNSKÝ

Pohár hraničářů změnil majitele

Jince – Středočeští představitelé Klubu českého pohraničí (KČP) se vydali mezi mladé šachisty na Příbramsku.

Pohár hraničářů změnil majitele

Kuba se radovat umí. Teď jí do smíchu není. Vlhnou i tisíce chlapských očí. Odešel comandante en jefe. Vrchní velitel. Compaňero Fidel. Slzy, které ho provázejí, nejsou na povel. Blahem se tetelí jen revanšistická emigrace. Na nekrofilní verbež sází jen zatmění ducha i svědomí.

Klobouk až k zemi, comandante en jefe!

Dnes, 25. 11. 2016, si připomínáme 121. výročí narození bývalého československého generála a prezidenta Ludvíka Svobody, který se nemalou měrou podílel na osvobození Československa od nacistů a zasloužil se též o relativně klidný průběh srpna roku 1968.

Středočeská Příbram v Berlíně

Ve dnech 21. a 22. se zúčastnila delegace Národní rady Klubu českého pohraničí slavnostního setkání k 70. výročí vzniku Pohraniční policie a Pohraničních vojsk Německé demokratické republiky (NDR).

Středočeská Příbram v Berlíně

»Muži se vzájemně podporují i v neformálních sítích, stejnou cestou musí jít i ženy. Proto Komise žen ÚV KSČM koná pravidelná setkání s cílem vzdělávat se a vzájemně se podporovat,« řekla poslankyně a předsedkyně komise Soňa Marková v úvodu sobotního celostátního semináře, věnovaného pokrokovému odkazu Alice Masarykové a také mentorinku.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena