Co se podařilo ve Středočeském kraji s ohledem na priority KSČM

26. 10. 2018
  • od 1. 9. 2018 je zavedeno „žákovské jízdné“ – tedy jízdné zdarma pro děti, studenty a navíc seniory 65+, hradí se v pásmech a zónách kraje, kvůli omezení Ministerstva dopravy je propláceno zpětně

  • pokračuje integrace dopravy, v rámci ní jsou spoje doplňovány, ne omezovány, zahajuje činnost moderní odbavo- vací systém (přes aplikace, karty apod.)

  • nedošlo k podpisu memoranda s katolickou církví, které by otevřelo církvi další cestičku do škol a dalších insti- tucí

  • pokračuje se v realizaci investic do nemocnic (dokončení generelů) a obměně zdravotnických přístrojů, podstat- ným zvýšením finančních "injekcí, došlo ke zlepšení hospodářských výsledků

  • připravuje se memorandum o spolupráci s Policií ČR, z kterého budou realizovány konkrétní kroky na zvýšení bezpečnosti občanů (např. mobilní a stacionální služebny)

  • do vodohospodářské infrastruktury malých obcí putuje nejvíce peněz v historii, daleko překračuje 100 mil. Kč – z dotačních titulů i z vybraných poplatků, nově je testován model půjčky malým obcím na spolufinancování

  • byl vyhlášen nový program pro obnovu památek určených pro společenské využití (27 mil. Kč), což významně přispělo k cílené obnově památkového fondu v kraji