Cui bono (komu ku prospěchu) studenti „bojují“ za demokracii?

4. 4. 2018

15. březen roku 1939 patří určitě k nejtragičtějším dnům v dějinách naší země. Byl to však jen důsledek událostí, které byly již tisíckrát popsány a rozebírány a pro které stále platí, že rozhodující pro obsazení tehdejšího Československa bylo rozhodnutí Mnichovské konference, kde bez účasti zástupců ČSR buržoazní představitelé Velké Británie, Francie, Německa a Itálie (tedy „o nás bez nás“) nadiktovali Československu potupné podmínky, které prakticky znamenaly konec suverénního státu. Tyto skutečnosti uvádím jen jako připomínku.

Čtenáři Třešničky jistě vědí, jak vše pokračovalo. Zdá se mi proto absurdní, aby na toto smutné datum bylo svoláváno shromáždění, které s touto událostí nijak nesouvisí. Nota bene proti řádně a demokraticky zvolenému prezidentovi suverénního státu a na podporu jednostranně zaměřené televize, která si říká, veřejnoprávní...

Zajímalo by mě, kolik z těch několika tisíc většinou humanitně zaměřených studentů a organizátorů akcí zná, co se odehrálo v březnových dnech roku 1939. Tento studentský „dýchánek“ podporovaný tzv. nezávislými médii prý bránil svobodu projevu a Ústavu. No tak nevím, ale nevyjádřil se právě pan prezident při své inauguraci svobodně a nezávisle?

Všimněte si obrovské podpory těchto akcí ze strany umělců. Lidé, kteří jsou zcela závislí na tom, co pracující vyprodukují, tak jimi zcela pohrdají. Většina z nich je tak sebestředná, že se považuje za absolutní elitu národa, která má všem určovat, co je správné a jak mají všichni žít. Vrcholem všeho bylo poslední udílení „Českých lvů“ v přímém přenosu České televize! Že si už léta navzájem dávají ceny z grantů České televize, to už všichni víme. Že stačí natočit jakoukoliv bezduchost, kde je pochválen (až na věky) pan Havel a zločincem je vždy komunista – to je též známo. Ale to co se událo letos, byla trapnost nad trapnost, která ty předešlé ještě překonala. Mimochodem, viděli jste film „Bába z ledu“? Raději se nebudu vyjadřovat...

Když se tak nade vším zamyslíme, kdo rozděluje společnost? V kapitalistickém světě je společnost rozdělena svou ekonomickou podstatou, ale ještě více jí polarizují hloupost, nadřazenost a pohrdání prací našich předků, obyčejných lidí, obyčejnou prací. Vlastenectví je považováno za projev xenofobie a odpor proti lidem, kteří zneužívají sociální systém, jako rasismus.

Dnes se řada těch, kteří vedou mladé do tzv. boje za demokracii, prezentuje právě takovými názory. A tak se nedivme, že dvanáctileté děti ze ZŠ Svaté Voršily v Praze „protestují“ proti předsedovi vlády a prezidentu republiky a desetiletí žáci z jedné brněnské školy „žádají“ zru- šení komunismu (jak tlumočila v kotli paní Jílkové jejich paní učitelka). Takové ovlivňování dětí se bohužel děje na mnoha školách v republice a to pro budoucnost naší země není dobrá zpráva. 

Autor: 
Zdeněk Borák, člen VV OV KSČM Příbram