Do přerovského skanzenu zavítalo jaro

10. 4. 2018

Od pátku 16. března ukazuje Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem život našich předků ve středním Polabí v období od masopustu po letnice.  Tradiční velikonoční výstava „Jaro na vsi“ probíhá v celém areálu muzea v přírodě a je oživovaná víkendovými doprovodnými programy, kdy se představují tradiční řemesla, dílničky a výrobky, které je možné si i zakoupit.

„Pevní den výstavy moc přívětivý nebyl, deštivé a blátivé počasí však neodradilo ani první zájemce, ani školní výpravy a ani mě. Těšil jsem se na novinky v areálu i na mistry řemesel s jejich nádhernými výrobky vhodnými nejen pro velikonoce,“ ocenil akci předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Výstavu je doporučeno zahájit v první chalupě z Chvalovic, kde je ukazována zvláštní krajová zábava „šplochan“, zabíjačka a průvod starých masek na konci masopustu. Ten je ve druhé chalupě z Draha střídán čtyřicetidenním předvelikonočním postním obdobím se šesti nedělemi, provázenými např. vynášením „smrtky“, chozením s lítem nebo předvelikonočním pečením. Ve staročeské chalupě to žije „Pašijovým týdnem“ - od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního, nechybí ani pomlázka o velikonočním pondělí. Samozřejmostí je také velká výstava kraslic, velikonočních dekorací a pečiva s patřičným komentářem ve všech prostorách bednárny.

V dolní části skanzenu se výstava zaměřuje na svatovojtěšské poutě, májové zábavy mládeže a další akce, chalupa z Pojed je věnována lidovému léčitelství.

Doprovodné programy jsou zaměřeny na zdobení vajec, perníčků, pletení pomlázek a ukázky lidových řemesel, střídavě je možné vidět třeba práci na kolovrátku, zpracovávání ovčího rouna, výrobu mozajek ze skla, výrobu pletených, háčkovaných a vyšívaných výrobků, zdobení kraslic různými technikami, malování na sklo, uměleckou dřevořezbu a zdobení perníčků, paličkování, kovářské či košíkářské řemeslo.

Výstava „Jaro na vsi“ končí 15. dubna 2018.

Fotogalerie