Milé ženy - VŠE NEJLEPŠÍ K MDŽ

8. 3. 2018

Drahé naše ženy, z celého srdce vám my muži přejeme VŠE NEJLEPŠÍ k dnešnímu svátku!

Na vaši počest uveřejňujeme článek, ve kterém pan Petr Ptáček popisuje, jak si dnes stojí ženy ve společnosti. Jistě tam najdete i spoustu věcí k zamyšlení, ale nejen vy ženy, ale zcela jistě i my muži. 

21. století přineslo mnohé změny ve společnosti. Vše se zrychlilo, struktura společnosti se podřídila měnící se struktuře ekonomiky, jinému přerozdělování nadproduktů výroby a jinému vládnoucímu systému. Ten šel sice rychlým a dramatickým vývojem, avšak vývoj vlády ve světě byl jednostranný, jednosměrný, expanzivní a sebeobhajující. Vytratila se protiváha, dialog a schopnost vycházet z reálných materiálních i duchovních podmínek.

Začátek 21. století přinesl pouze pohled i postoj z hlediska síly, neústupnosti, neomylnosti a extrémní individuality. Individualita není na škodu, musí však vycházet z neustálého poznávání, vzdělávání, skutečného pokroku a důvěry v sebe sama. To je skutečná, zdravá individualita. Individualita, která však přišla, vychází z tuposti, arogance a nekompetentnosti. Dá se říci, že se prohloubil čistě mužský vzor jednání. Kyvadlo rovnováhy se vychýlilo k mužskému až egoistickému a egocentrickému vzoru.

Ženy, láska, soucit a mateřství byly odstrčeny na druhou stranu. Ženskému vzoru nezbyl prostor. To jsou jasné signály k tomu, co se děje a v následujících desítkách let dít bude. Stav celosvětové společnosti ve většinové míře dozraje k rozpadu rodin, rozpadu vztahů ve všech oblas- tech života, rozštěpení lidských životů. Vrcholí to válkami, bezprávím. Ženy nemají ve společnosti místo. Hovoří se sice o rovnoprávnosti, ve skutečnosti se však jedná o to, že mnohé ženy pracují a tváří se jako mužské vzory, snaží se být jako muži a v zaměstnáních jsou jako muži. Tváří se jako emancipované, ve skutečnosti se neustálé vyrovnávají mužům. Odmítají svojí přirozenou roli.

Dnes a v budoucnu není přáno rodinám. Mnoho žen nezvládá svou mateřskou roli, ať už nemohou nebo nechtějí. Rodí se málo dětí, navíc ženy rodí děti často až ve 30. či dokonce ve 40. roce života. Zdraví nově narozených dětí bývá horší než jejich rodičů a prarodičů. To je dáno nejen věkem matky, ale nebezpečí se skrývá v chemických látkách, v parfémech, čistidlech, osvěžovačích vzduchu, také však v lécích a v chemických látkách obsažených v některých plastech. Jsme obklopeni chemií každý den a naše tělo dlouhodobě vstřebává škodlivé látky. K tomu přidejme nadměrný stres, nedostatek spánku...

Celý společenský systém, především ten euroamerický, je nelidský, protilidový. Použití nových technologií je záměrně postaveno proti člověku. Vládne jednoduchá struktura, struktura několika obrovských nadnárodních monopolů, které diktují téměř celému světu, a s nimi hrstka rodin totálně posedlých mocí. Kolaps je nevyhnu- telný, ovšem jen v případě, že směr vývoje půjde stejným směrem.

Naštěstí se probouzí více a více lidí, poznávají a nacházejí sami sebe. Hledají rovnováhu a skutečné bohatství, které tkví v síle ducha, rozvinuté mysli a zajištění vše- stranně životních podmínek. Lze objevit ženy hrdé ve své životní roli, ženy vychovávající děti, s mateřským citem a s uměním vytvořit rodinné zázemí. Muž zajišťuje životní podmínky, žena dělá domov! 

Autor: 
Petr Ptáček