Pietní vzpomínka na náměstí v Jincích 2018

21. 5. 2018

U příležitosti 73. výročí osvobození Československa se uskutečnilo ve středu 9. května na náměstí 1. máje v Jincích pietní shromáždění armády a obyvatel Jinec. V úvodu položili věnec k pomníku obětí 1. a 2. světové války příslušníci jinecké posádky v čele s velitelem 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“ plk. Ivanem Mrázem. Druhý věnec položili zástupci městyse Jince se starostou Josefem Hálou (KSČM).

Moderátorské role se ujal tiskový a informační důstojník 13. dp. kpt. Martin Sůva. Přivítal představitele armády, obce, a další hosty. Zvlášť zmínil i Základní školu Jince, která byla zastoupena žáky 1. i 2. stupně.

Poté předal slovo starostovi Jinec. Josef Hála ve svém vystoupení mimo jiné vyčíslil oběti 2. světové války. Zvlášť ocenil příslušníky všech států, které se přímo podílely na osvobození Československa. Jako jeden z mála řečníků na podobných shromážděních připomněl, že nejkrutějšími boji na území naší republiky prošli a největší oběti přinesli příslušníci Rudé armády. Uvedl, že přitom 144 tisíc sovětských vojáků položilo život. V závěru pozval přítomné spoluobčany na další květnové vzpomínkové akce, které se uskuteční v Jincích a na Příbramsku k uctění památky našich osvoboditelů. Fakta z jeho vystoupení byla dobrým připomenutím pro nás starší účastníky, ale velmi cenné poznatky si z tohoto setkání odnesli zejména žáci základní školy, kteří se s tímto velmi významným obdobím naší historie setkávají velmi zřídka.

Fotogalerie

Autor: 
Miroslav MARŠÁLEK