Příbram - Obyvatelé ulice Rožmitálská získají nová okna zdarma

13. 8. 2019

V nadcházejících týdnech budou probíhat jednání s majiteli domů, které jsou zasaženy nadměrným hlukem.

 

V těchto dnech obdržela většina majitelů nemovitostív Rožmitálské ulici informaci k možnosti bezplatné výměny oken. Jedná se o akci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které toto kompletní řešení nabízí majitelům těch objektů, které byly dle hlukové studie vyhodnoceny jako objekty zasažené překračujícím hlukem.

 

Konzultace a organizaci tohoto projektu zajišťujespolečnost OREK Consulting s. r. o., která kontaktuje majitele nemovitostí a dohodne s nimi konkrétní podmínky. Nebude se jednat o výměnu všech oken, ale pouze těch v obytných místnostech, kde jsou překračovány hlukové limity.

 

„Jsem rád, že se obyvatelé této lokality po dlouhých letech dočkají zlepšení podmínek k bydlení, jež jsou narušovány zvýšenou automobilovou dopravou,“uvedl starosta města Jan Konvalinka.

 

Vytypovaných je celkem 78 objektů. K samotné realizaci by mělo dojít na jaře – v létě roku 2020.

 

Autor: 
Eva Švehlová, DiS. - tisková mluvčí