Příbramsko: Zhodnocení voleb

5. 11. 2018

Vážení čtenáři, máme za sebou volby do obecních zastupitelstev, které pro Komunistickou stranu Čech a Moravy na okrese Příbram dopadly víceméně úspěšně. Jak se v posledních letech stalo téměř pravidlem, nejlépe pro KSČM dopadly volby ve městě Rožmitál pod Třemšínem a v městysu Jince, kde naši kandidáti obhájili své pozice z předchozího období. Ale ani v Příbrami jsme jako strana nedopadli špatně, protože dva mandáty v atmosféře vypjatého antikomunismu osmičkových výročí svědčí o naší předchozí dobré práci.

Nejprve mi dovolte, abych upřímně poděkovala všem voličům, kteří antikomunismu nepodlehli a své hlasy KSČM dali. Věřte tomu, že si toho nesmírně ceníme. Vaši důvěru chceme oplatit poctivou prací ve prospěch lepšího života v našich obcích. I nadále se budeme v praxi řídit svým heslem „S lidmi pro lidi“, protože komunální politika se bez lidí dělat nedá a její výsledky musí sloužit všem, i těm, kteří nás nevolili.

Všechny zvolené zastupitele čekají další čtyři roky práce, která má jediný cíl: zlepšování života v místech,

kde žijeme, protože zde bez výjimky platí, že všude žijí lidé. Lidé, kteří mají právo na zlepšování svých životních podmínek bez ohledu na svoje finanční možnosti. Práce však čeká i na některé nezvolené kandidáty, kteří se různou formou zapojí do práce ve výborech zastupitelstva nebo v komisích rady. I jejich práce bude nesmírně důležitá, protože výbory a komise připravují pro zastupitelstvo nebo radu odborná stanoviska k projednávaným materiálům. A protože nikdo neví všechno, jsou jejich stanoviska velmi často pro projednávané otázky rozhodující.

V listopadu 2018 proběhnou první zasedání zastupitelstev, na kterých kromě složení slibu zastupitele dojde i k ustavení orgánů obce. A já všem obcím na okrese Příbram přeji, aby je vedly takové orgány, pro které bude na prvním místě zájem jejich obce a ne stranické zájmy, které si do své práce pro obec nenechají nikým mimo obec mluvit a které se budou bezezbytku řídit slibem zastupitele: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce (města, městyse) a jejich (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. 

Autor: 
Mgr. Jiřina Humlová