Uctili jsme památku našich osvoboditelů

5. 6. 2019

Měsíc květen je krásné období. Mnohým z nás připomene mládí a „lásky čas“, který jsme prožívali. Je to také měsíc, jenž nám přinesl roku 1945 mír a svobodu, o kterou nás v roce 1939 připravili němečtí fašisté pod vedením největšího válečného zločince

Hitlera za přímé podpory Velké Británie, Francie a Itálie. OV KSČM v Příbrami spolu s dalšími levicovými orga nizacemi uspořádal řadu tradičních akcí. 1. května jsme oslavili na náměstí 17. listopadu v Příbrami Svátek prá ce za účasti poslance PS PČR s. Stanislava Grospiče a zároveň jsme zahájili volební kampaň k volbám do

Evropského parlamentu.
Na pietních akcích na Nové Hospodě, Hvězdičce, Příbramském a Březohorském hřbitově jsme uctili památ ku všech padlých a umučených německými hrdlořezy.

8. května jsme si připomněli poslední výstřely a oběti ve 2. světové válce u památníku na Slivici u Milína. Odpoledne jsme se již tradičně vydali na pochod k bunkrům pod Třemošnou.

Pořadatelé děkují všem, kteří se zúčastnili těchto akcí, i když ubývá pamětníků, kteří byli a jsou schopni předá

vat pravdivé informace mladým lidem. Ti se většinou zúčastňují uctění památky osvobození jen v Plzni. To podporují naši proameričtí politici, aby se zapomnělo, že největší tíha osvobození naší vlasti ležela na bedrech sovětských vojáků. Pro ně bohužel existuje jen prozá padní odboj. V našich sdělovacích prostředcích nebylo jediné slovo o Rudé armádě nebo o bojích a obětech na našem území. Zato se však dovídáme od tzv. histori ků z inkviziční organizace ,,Studium totalitních reži mů“, že vesnice vypálené německými zločinci mají na svědomí partyzáni, že 2. světovou válku vyvolal Sovět ský svaz a Prahu osvobodili také Američané a vlasovci.

V našem kapitalistickém státě se zakazuje mluvit o kolektivní vině Němců a zamlčuje se, že po likvidaci židovských spoluobčanů měla přijít na řadu likvidace slovanských národů. O zvěrstvech, které německé hordy páchaly v Bělorusku, Ukrajině a dalších slovanských zemích, se úmyslně nemluví...

Proto děkuji vám všem, kteří jste uctili památku obě tí. Děkuji, že nezapomínáte!

Autor: 
Zdeněk Borák, člen VV OV KSČM Příbram