Vrcholné jednání Klubu hraničářů

3. 9. 2018

Klub českého pohraničí uskutečnil svůj dvoudenní X. sněm v sobotu 30. června a v neděli 1. července 2018 ve Žďáru nad Sázavou. Za okresní Klub se zúčastnila jako vedoucí delegace předsedkyně Okresní rady Václava Králová a jako praporečník Miroslav Maršálek. Ten se zúčastnil s praporech příbramských ochránců hranic zahajovacího slavnostního nástupu. 

Ze zprávy o činnosti Klubu i z diskuse vyplynulo, že KČP je významnou součástí naší společnosti, která hájí zájmy obyčejných neprivilegovaných lidí, obhajuje historickou pravdu a zaujímá jasná stanoviska k současné situaci s důrazem na objektivní informovanost a mírovou budoucnost.

Během obou dnů probíhala setkání našich delegátů s hosty a hraničáři z jiných míst, např. s místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem, bývalým ministrem obrany generálem Miroslav Vackem, Filipem Zachariášem, Libuší Popelkovou, Janem Boštíkem, Stanislavem Kvasničkou, Janem Garou a řadou dalších.

Miroslav Maršálek byl na návrh středočeské KR opět schválen za člena národní rady KČP a zúčastnil se ustavujícího jednání tohoto orgánu, na němž byl m. j. novým předsedou NR zvolen Gustav Janáček z Jihočeského Klubu.

Kromě vlastního jednání jsme se zúčastnili pietního shromáždění u pomníku sovětských vojáků, kteří padli v květnu 1945 při osvobozování regionu od německého fašismu.

Z vlastního jednání i celého pobytu jsme pořídili fotodokumentaci. Část z ní jsme uveřejnili na internetu a můžeme ji spolu s dalšími snímky poskytnout zájemcům. Byli bychom rádi, kdyby se atmosféra setkání alespoň zprostředkovaně dostala k nezúčastněným členům a příznivcům.

Domů jsme si převezli kromě schválených dokumentů i plno dojmů, které nás inspirují a dávají impulz do další činnosti. 

Fotogalerie

Autor: 
Miroslav MARŠÁLEK, Foto autor a Marie Maršálková