Ze Zastupitelstva města Příbram

5. 6. 2019

Sedmé zasedání Zastupitelstva města Příbram, svolané na 20. května 2019, se již předem dalo odhadnout jako „veselé“, protože na konci dubna ohlásil starosta J. Vařeka, že ve funkci starosty skončí. A i když na programu bylo po úpravách jen 20 bodů, nebylo jednání zrovna selankou. 

Jako nejsložitější se ukázaly hned body č. 2 (odstoupení starosty a volba nového), 3 (schválení prodeje 14% podílu města na Příbramské teplárenské a.s.) a 4 (záměr vyhlášení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce aquaparku). 

Odstupující starosta Ing. Vařeka vysvětlil, co ho k tomuto kroku vedlo. Víceméně potvrdil to, co jsme již tušili, že ho k tomu nutí situace při správě rodinného majetku po nečekaném úmrtí jeho otce, který do posled ní chvíle držel vše ve svých rukou, a jeho dědicové teď musí situaci nějak řešit. A jsem přesvědčená, že nepřeháněl, když tvrdil, že to nelze skloubit s funkcí starosty na plný úvazek. Řekla bych, že patří k lidem, kteří funkci nedělají jen na oko, a protože to nešlo skloubit, raději odstoupil. Kolem volby nového starosty – byl zvolen stávající 2. místostarosta Mgr. Jan Konvalinka, s tím sou visející volby nového 2. místostarosty – byla zvolena stávající neuvolněná radní Mgr. Zorka Brožíková a nového radního – byl zvolen Ing. Vařeka, se sice rozpoutala chvílemi vášnivá debata, zejména TOP 09 nedokázala strávit, že ani po odstoupení Ing. Vařeky se v radě ne změní rozložení sil, ale po hodině jednání bylo přece jenom nové rozložení postů v radě schváleno. 

Dalším bodem jednání bylo schválení kupní smlouvy majetku města na teplárenské soustavě. Předložená nabídková cena 36 918.000 Kč firmou MINCON CZ, s.r.o. jako jediná z nabídek byla vyšší než znalecký posudek o ceně tohoto majetku. Přítomný zástupce firmy odpověděl na dotazy, jaké mají s teplárnou úmysly – přechod na dřevěnou štěpku místo uhlí již v letošním roce, a to bez přerušení dodávek tepla a teplé vody, což by se mělo promítnout ve snížení ceny tepla o náklady za emisní po platky (cca 80 Kč za 1GJ). Pokud to stihnout realizovat do listopadu 2019, mělo by se snížení promítnout již do ceny tepla a teplé vody v letošní zimě. 

Určitě dobrou zprávou je skutečnost, že firma má zájem vydělávat na výrobě elektřiny, která je podmíněná výrobou tepla, a proto chce teplo a teplou vodu dodávat buď za výrobní náklady, nebo jen s minimálním ziskem. Doufejme, že se to podaří co nejdříve. A pro škarohlídy, kteří se bojí zátěže nákladních automobilů při dovozu štěpky, je dobrou zprávou skutečnost, že firma má nasmlouvanou i cca 50% dopravu po železnici. 

Pro mě dost nepochopitelně se diskutovalo o záměru vyhlášení výběrového řízení na dodavatele aquaparku, protože jsme schvalovali pouze zahájení prací na zadávací dokumentaci. Konečné znění bude zastupitelstvo schvalovat 9. září 2019 a zastupitelstvo si i vyhradilo pravomoc rozhodnout o výběru dodavatele rekonstrukce a vyloučení uchazečů o zakázku, kteří nesplní podmínky zadání. Vzhledem k velikosti zakázky je jen rozumné, že o tom rozhodne zastupitelstvo, a ne rada, která běžně zakázky řeší. 

A na závěr bych se chtěla zmínit ještě o jednom rozhodnutí, které potěší milovníky Brd. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bude pořizovat na záchranné akce v CHKO speciální čtyřkolku, která bude sloužit nejen k hašení požárů v obtížně přístupném terénu, ale umožní i pomoc zraněným turistům. Město na pořízení této čtyřkolky přispěje částkou 100.000 Kč. 

 

Autor: 
Mgr. Jiřina Humlová