SOF k Mezinárodnímu dni žen, 8. března 2018

7. 3. 2018

SOF od založení 3. října 1945 vždy stála a stojí na straně žen a dělnic celého světa. Velká odborářská rodina SOF od samého počátku své cesty, plné bojů a obětí, má ve svých zásadách poj za rovnost mužů a žen jako nedílnou součást boje proti imperialismu a kapitalismu.  

Takto a při příležitosti Mezinárodního dne žen, 161 let po povstání žen 8. března v New Yorku, SOF uctívá toto velmi symbolické datum na památku všech apikálních žen, které bojovaly za svět společenské i pohlavní rovnosti, bez vykořisťování, imperialistických válek a chudoby. Letos SOF vzdává čest všem bojujícím ženám ve všech koutech světa svoláním Celosvětového sjezdu pracujících žen v Panamě 8., 9. a 10. března. Tento sjezd dokazuje, že požadavky, jež byly vepsány do prvních transparentů a cest SOF za rovnoprávnost žen, stejné platy za stejnou práci, za mateřskou dovolenou, za uznání ženské osobnosti, jsou nezbytné i v dnešní době.  

SOF a její sdružené odborové svazy byly zároveň prvními, kdo jmenoval ženské kádry do důležitých pozic v životě a činnosti odborů s významnou, nikoli dekorativní úlohou. SOF byla první, kdo vyzval ženy a muže ke společným třídně orientovaným bojům proti kapitalistickému vykořisťování a agresivitě monopolů a kartelů.

Jsme hrdí na své dějiny a udržujeme tento odkaz. Heslo Celosvětového sjezdu pracujících žen je jasné: „Bojujeme za rovná práva v práci, ve společnosti i v životě“, zvlášť v době, kdy kapitalistické síly napadají ženská práva a snaží se z pracujících žen udělat moderní otroky 21. století. Právě proto SOF zdůrazňuje, že jediným způsobem, jak z toho ven, jsou společné boje za novou společnost, za osvobození žen z kapitalistického otroctví!

I dnes, v podmínkách palčivé kapitalistické krize, vyzýváme všechny pracující ženy, aby vstoupily do řad SOF, postavily se kapitalistickému barbarství na straně třídně orientovaného odborového hnutí. Navíc potvrzujeme solidaritu s každou ženou, perzekuovanou za radikální činnost. Bojujeme za svobodu palestinské dívky Ahed Tamimi, za naše kolebině, trpící proti-odborářskou teroristickou činností fašistických seskupení v Kolumbii, za vesnické dělnice v Indii, za každou bojovnici, která má odvahu zvednout se a bojovat proti imperialismu v každém koutě světa.  

Tímto vyzýváme všechny národní svazy a příznivce SOF, aby uctili toto konkrétní datum, a vzdáváme čest všem pracujícím ženám, které setrvávají v boji za svůj život a současná práva.

Ať žije Mezinárodní den žen!

Sekretariát SOF, Atény, Řecko, 8. března 2018

(překlad a základní rozšíření Prohlášení v ČR: OSČMS)