100 let od smrti rudé Rosy Luxemburgové

9. 11. 2018

Rosa Luxemburgová (1871 – 1919) byla německá marxistická ekonomka, smělá novinářka,
neúnavná agitátorka, neústupná ideoložka, osobitá radikální politička a vizionářka polskoruského
původu, významná činitelka polského, německého a mezinárodního dělnického hnutí,
spoluzakladatelka Komunistické strany Německa. Bývá označována za jednu z největších
revolucionářek v moderní historii. Spolu s K. Liebknechtem náleží k ikonickým symbolům
nejen německého socialistického hnutí. Oceňována je za osobní statečnost a oběti v boji za
sociálně spravedlivější uspořádání světa, za pochopení historického významu mezinárodního
dělnického hnutí i za originální úvahy ekonomické, politologické či filozofické. Náležela k
předním teoretikům marxistické politické ekonomie. Věnovala se především otázkám
akumulace kapitálu, reprodukce, rozvoje a sociálně-ekonomických a politických změn.
Aplikuje materialistickou dialektiku a logicko-historickou metodu. Stěžejním rysem její
politické filozofie je víra v masy a revoluci, v duchu dialektiky spontánnosti a organizace. Po
mučednické smrti se R. Luxemburgová stává světově proslulou osobností, dnešním žargonem
globální celebritou. Její texty jsou překládány do mnoha jazyků a ona samotná dodnes
představuje inspiraci a vzor pro mnohá levicová sociální hnutí, bojovníky za ženskou
problematiku, pokrokáře i pro jisté akademické kruhy. Aktuálnost – nejednoznačně a často i
účelově interpretovaného – odkazu R. Luxemburgové, včetně jejích omylů a klíčových
poselství, umocňuje kulaté výročí 100 let od atentátu, které si levice připomíná v lednu 2019.
Rosa Luxemburgová2

Obsah
Svéhlavá radikálka a celoživotní revolucionářka….……………………………………….3
Ekonomické studie a politické texty R. Luxemburgové….……………………………….14
Problémy akumulace kapitálu a imperialismus podle R. Luxemburgové……………….28
Poučení ze života a díla R. Luxemburgové očima neliberální levice 21. století………….49
Výběr z díla R. Luxemburgové……………………………………………………………..55
Doplňující informace a další prameny……………………………………………………..58

Dále jen v přiloženém souboru PDF.

Autor: 
Pavel Sirůček
Zdroj: 
Internet