KSČM důrazně odmítá další zvyšování cen

30. 4. 2023

KSČM důrazně odmítá další zvyšování cen

Pravicová koalice P. Fialy v poslední době vypouští pokusné balónky směrem k chystané daňové reformě. I když vláda původně tvrdila, že nebude zvyšovat daňovou zátěž, nyní se zaměřila na zvýšení nepřímých daní, především DPH. To by zasáhlo velmi výrazně
do peněženek všech občanů České republiky.
Naposledy zazněla přímo od ministra financí Z. Stanjury (ODS) úvaha, že základní sazba     21 % by se neměnila, ale z dvou snížených sazeb by se udělala jediná, a to 14 %. Současně by došlo k přesunům zdaňovaných položek mezi sazbami. Zvýšení nepřímých daní by navíc mělo proinflační účinek, přinejmenším by zpomalilo snižování cen. Vláda má zmatek v přístupech k tak zásadní věci, není schopná téma komunikovat s opozicí či se sociálními partnery, a už vůbec ne s veřejností. Vláda zjevně nemá promyšlenou konsolidaci veřejných financí ani dopady na jednotlivé skupiny občanů.

KSČM důrazně odmítá na jedné straně snížení daně na loterie, a současně na straně druhé zvýšení daně na vodné, stočné, teplo či kulturu a sport, veřejnou dopravu, ale i léky, bezlepkové výrobky či noviny! KSČM je proti takové změně daní, která zasáhne peněženky většiny občanů, navíc nejvíce právě těch občanů, jejichž příjmy jsou nejnižší. Příjmy rozpočtu by měly být navyšovány zdaněním velkých korporací a velkého majetku, návratem k výrazné daňové progresi a zejména omezením daňových úniků!