Povolební shrnutí

30. 9. 2022

Ve volbách do Městského zastupitelstva Příbram ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 poprvé Komunistická strana Čech a Moravy neuspěla. Obdrželi jsme pouze 9117 hlasů, což představuje 4,15 %, tedy jsme nepřekročili potřebnou pětiprocentní hranici. Oproti r. 2018, kdy jsme dostali 17074 hlasů, což představovalo 6,09%, nás podpořilo mnohem méně občanů. 

Přiznám se, že nevím, kde hledat příčiny tohoto propadu. Každý z nás se bude muset zamyslet nad tím, zda pro úspěch těchto voleb skutečně udělal všechno, co udělat mohl, aby k volbám přivedl co nejvíce našich příznivců. Nevěřím, že jediným důvodem je pokles členské základny – k tak velkému úbytků členů přece nedošlo. 

Ze složení zastupitelstva - 11x ANO, 4x Spojenci (TOP 09 + STAN + nezávislí), a po dvou mandátech: Příbram 2030 (nestraníci), Šance pro Příbram (Monarchisté + nezávislí), Piráti, ODS a SPD (Svoboda a pří- má demokracie) - mi vychází, že lidé opět dali v mnoha případech přednost líbivým heslům před poctivou prací, nepřemýšleli o tom, zda jsou sliby reálné a proveditelné. Osobně nechápu, jak mohou volit strany, které na ně na celostátní a krajské úrovni kašlou a neřeší jejich problémy. Nicméně se opět stalo. 

Přes určitou frustraci z neúspěchu v Příbrami mi do- volte, abych poblahopřála těm kandidátkám, které mají zastupitele za KSČM. V Rožmitále pod Třemšínem získala KSČM 2 mandáty z 15, což je nutno po nenadálé smrti dlouholetého starosty Ing. Josefa Vondráška v covidové době, považovat za úspěch. V Březnici získala KSČM 1 mandát z patnácti a v Jincích 4 mandáty z 15. Takže ráda konstatuji, že alespoň v těchto městech, na rozdíl od Příbrami, lidé ocenili dlouholetou poctivou práci. 

Při hledání příčin neúspěchu v Příbrami se budeme muset zamyslet nad tím, jak dál. A každý musí začít sám u sebe. Kritika druhých nic nevyřeší, pokud nenajdeme rezervy pro svoji další práci každý sám u sebe.

Autor: 
Mgr. Jiřina Humlová