Stanovisko VV ÚV KSČM

1. 3. 2023

KSČM má recept na důstojné penze bez zvyšování věku odchodu do důchodu

Asociální pravicová vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení z ledna 2022 slíbila předložit do konce roku 2023 návrh důchodové reformy. Dosud ale nenačrtla ani základní obrysy toho, jak má reforma vypadat. Nediskutuje otevřeně o tomto tématu s opozicí ani se sociálními partnery. Jen občas vypálí od boku slepý výstřel, který však neznamená systémové řešení a může nadělat více škody než užitku.

Jedním z takových úletů je návrh na prodloužení věku odchodu do důchodu na 68 let. A to přesto, že premiér Petr Fiala ještě v listopadu minulého roku prohlásil, že tato vláda důchodový věk nezvýší!

KSČM má vlastní představu, jak zajistit dlouhodobou stabilizaci důchodového systému. KSČM požaduje:

• udržení solidárního důchodového systému a váhy státního pilíře v něm, nikoli jeho redukci, další pilíře je třeba brát jako dodatkové a dobrovolné;
• dlouhodobou finanční stabilizaci důchodového systému odvody z dobře placené práce, nově odvody za využití robotizace ve firmách či využitím části spotřebních daní;
• pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů;
• zastavení prodlužování věku odchodu do starobního důchodu max. na 65 letech, zastropovat věkovou hranici pro odchod do důchodu u těžkých povolání;
• zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úrovní životního minima (40 % průměrné hrubé mzdy) a dle toho zvýšení základního výměru důchodu;
• možnost, aby si ekonomicky aktivní potomek mohl dobrovolně určit, že dvě procenta z jeho odvodů na důchodové pojištění dostanou přímo jeho dva či jeden vychovatelé k navýšení svého starobního důchodu.

VV ÚV KSČM