Deset let ZUŠ v Jincích

5. 6. 2017

Čtenáři Haló novin jistě zaregistrovali, že Jinecko a Rožmitálsko jsou dva ostrůvky na Příbramském okrese, kde má velmi dobré výsledky ve volbách KSČM. Obě obce však mají víc společného. Například to, že v obou působí Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby. Ta má sídlo v Rožmitále pod Třemšínem a jedna z pěti poboček pracuje v Jincích.

A právě ta slaví v letošním školním roce jubileum. Je to deset let, co byla zřízena. Tehdy měl její vedoucí Pavel Hrubý k ruce dva další učitele. Dnes zde působí deset pedagogických pracovníků. Je zajímavé, že jsou z různých míst Příbramska a Plzně. Nikdo z nich nebydlí na Jinecku. Všichni dojíždějí za svými svěřenci odjinud. Žáků bylo v prvních letech pětadvacet. Nyní se zde ve třech oborech vzdělává kolem osmdesáti dětí. Nejvíce se jich věnuje výuce na hudební nástroje. V tomto oboru přibývá nejen dětí, ale rozrůstá se i nabídka instrumentů. Kromě zobcové flétny a kytary jsou to již také housle, saxofon, klarinet, trubka a další.

V závěru letošního školního roku se uskutečnily v Posádkové domu armády Jince tři koncerty. Jeden byl určen pro žáky zdejší základní školy. Pro malé diváky to bylo zajímaví i proto, že řada vystupujících se rekrutovala z jejich spolužáků. Další dva koncerty byly pro veřejnost.

Pavel Hrubý hned v úvodu obou poděkoval všem, kteří se na desetileté práci podíleli. Z těch, kteří podporovali jineckou pobočku ZUŠ zvenčí jmenoval Starostu Jinec Josefa Hálu, vedoucí kulturního střediska Irenu Ungrovou, ze zastupitelů Jinec takto poctil autora tohoto příspěvku, dále ředitele ZŠ a MŠ Jiřího Havláta a velitelství 13. dělostřeleckého pluku.

Původně se všechna vystoupení vešla do jednoho programu, ale díky zvyšujícímu se zájmu žáků se akce stávala hodně náročnou nejen pro organizátory, ale začali si na přílišnou délku koncertu stěžovat i dospělí diváci. Proto se před několika lety musela tato přehlídka výsledků práce dětí i pedagogů rozdělit do dvou dnů.

Kromě početně velmi důstojně zastoupeného hudebního oboru se představil i taneční a literárně-dramatický obor.

Vrcholem programu „školního“ a druhého veřejného koncertu bylo vystoupení instrumentálního souboru se třemi skladbami. V nich si zahrála většina žáků ale i učitelé základní umělecké školy.

Aktivní vztah k hudbě je pro mnohé Čechy stáje ještě uznávanou tradicí. Navíc vede naši nejmladší generaci k účelnému využívání volného času a předchází se tím i mnohým negativním jevům ve společnosti.

Proto budeme i nadále tuto činnost podporovat.

Fotogalerie

Autor: 
Miroslav MARŠÁLEK, zastupitel městyse Jince za KSČM