Vystoupení účastníků setkání komunistických a dělnických stran o míru a evropské bezpečnosti organizované KSČM v Praze 31. 5. - 1. 6. 2017

7. 6. 2017

Setkání komunistických a dělnických stran o míru a evropské bezpečnosti, organizované KSČM, Praha, 31. 5.-1. 6. 2017

100 let  D E K R E TU   O   M Í R U

Tiskové prohlášení KSČM z mezinárodní konference, konané v Praze ve dnech  31.5. až 1.6. 2017 k připomenutí významu a oslavě tohoto historického dokumentu.

KSČM společně s účastníky mezinárodní konference zastupujícími komunistické a radikálně levicové a dělnické politické strany nejen Evropy, ale i Asie, připomínají zásadní význam jednoho z prvních dekretů vznikající sovětské moci, jež vyjadřovala zájmy širokých mas lidí strádajících válkou. Dekret o míru změnil svět a stal se základem mezinárodně právních institucí, postupů a dokumentů. Princip okamžitého příměří, nahrazení zbraní rozhovory. Konec anexí a kontribucí, veřejnou diplomacii, právo národů na sebeurčení. Mír je od data 8.11. 1917  brán jako zásadní předpoklad kteréhokoli základního lidského a občanského práva, práv politických, sociálních, hospodářských a kulturních. Mír je zárukou práva na rozvoj.Dekret o míru se stal základní myšlenkou, na které vznikala Společnost národů, která ale zanikla právě při opuštění jeho principů a svět se propadl do ještě katastrofálnější války, než byla ta 1. světová.

Základní principy Dekretu o míru a hrůzné zkušenosti 2. světové války se staly znovu nosnou ideou při založení OSN a její Rady bezpečnosti, a tato funguje dodnes. Krize OSN ve dvacetiletí jednopolárního světa byla způsobena jen nenaplňováním, respektive opouštěním těchto principů a zkušeností a pokusu vnutit světu jedinou vůli globálního kapitálu, prostřednictvím paktu NATO, který se stal hrozbou pro světový mír. Návrat  k základním principům - odmítnutí války jako možného pokračování politiky, dialog a úcta k lidské důstojnosti a zájmům drtivé většiny pracujících je také návratem na cestu mírového rozvoje na cestu socialismu, na jejímž začátku byl právě Leninův Dekret o míru. KSČM, ve spolupráci se svými soudruhy a přáteli na celém světě, věrni tomuto odkazu dál budou věnovat své síly boji za mír, proti agresi a válkám.  
 

Níže naleznete jednotlivá vystoupení zástupců stran v textové podobě.

Fotogalerie

Vojtěch Filip (vlevo), předseda ÚV KSČM, Jaroslav Roman (uprostřed), vedoucí Mezinarodního odděleni ÚV KSČM a Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM na jednání mezinárodní konference
Autor: 
Mezinárodní oddělení ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM