Májové zamyšlení

13. 6. 2017

V Trhových Dušníkách mají staročeské máje velkou tradici. Nám dříve narozeným „Dušničákům“ se určitě okamžitě vybaví postava skvělého organizátora a hlavního „májovníka“, tzv. kecala, doktora Minaříka. Když přivedl průvod mladých hochů, májovníků, do jednotlivých stavení, svým skvělým řečnickým uměním nejen přesvědčil pantáty a panímámy, aby mu ochotně svěřili svou dcerku jako partnerku pro některého z hochů, ale i pobavil všechny přítomné. Od posledních klasických májů uběhla již drahná léta. Z některých tehdejších májovnic a májovníků jsou už nejen maminky a tatínkové, ale i babičky a dědečkové. Těžko se najde někdo, kdo by rád na tyto okamžiky nevzpomínal. “ Bylo by dobré se k této tradici vrátit,“ ozývaly se hlasy ze všech koutů. Za své si to vzala v loňském roce skupina mladých lidí a „Máje“ připravila. Sice v jiném pojetí, kdy nechodí průvod od chalupy k chalupě, ale taneční páry zatančí besedu na návsi pod májkou. Občané tuto iniciativu nadšeně přijali a zúčastnili se ve velkém počtu a pro značný úspěch se „Máje“ v Trhových Dušníkách konaly i letos. Bylo první májové odpoledne. Lidé se scházeli před obecním úřadem, kam je vábila vůně domácích nazdobených koláčků, určených k ochutnávce, rozložených na prostřených stolech. Dílo to celé řady dušnických žen. Sluníčko nám letos přálo, zlatými paprsky doslova rozsvítilo načinčanou náves, uprostřed níž se majestátně tyčila májka, od pradávna jedna ze symbolik tohoto dne. Po slavnostním zahájení a zalití májky zástupci obce a spolků, samozřejmě čím jiným než dobrým pivem, všichni netrpělivě očekávali taneční vystoupení osmi párů. Tóny příjemné hudby vyzvaly loni vzniklý dušnický taneční soubor, aby zahájil Českou besedu. Rozevláté žluté sukénky tanečnic, jako zlaté pampelišky, se k tomuto dni plnému slunce náramně hodily. Vystupující letos přidali ještě taneček samotných májovnic. Překrásné vystoupení, ale i vzpomínky na své mládí, vykouzlily na tvářích a v očích úsměv, či dokonce i nějakou tu slzičku. Co říci na závěr? Akce se vydařila, ostatně jako všechny ostatní, které se v posledních letech v této obci konají. Namátkou uvedu jen některé - čarodějnice, zdobení vajec, zdobení velikonočního stromu, pohádkové dny na hřišti, lampionové průvody, Mikuláš, ale i další akce jako oslava MDŽ, zdobení vánočního stromu, vánoční zpívání o Štědrém dnu, sportovní turnaje, akce hasičů i sportovců. Prostě Trhové Dušníky je obec, která žije. Na „Májích“ jsem zaslechla rozhovor několika opodál stojících dívek: “ Moje maminka byla super, ale i táta byl hotový tanečník. Holky, aby už jsme byly velké a mohly jsme to také zkusit.“ A tak dodávám, obec nejen žije, ale bude se jí určitě dařit i v budoucnu. A nám dospělákům nezbývá, než vytvořit pro to podmínky, z nichž jednou z nejdůležitějších je zachování míru.

Autor: 
Marie Borzová