Z jednání příbramského zastupitelstva

15. 6. 2017

Dne 22. 5. 2017 proběhlo 28. zasedání zastupitelstva města Příbram. Jednání začalo v 16 hod. a opět skončilo před 20. hodinou. Zdá se, že se i v Příbrami začíná blýskat na lepší časy a jednání jsou věcnější s méně osobními konflikty a odbočkami od tématu, což se na výsledku velmi kladně projevuje. Program jednání původně obsahoval 19 bodů, byl však rozšířen o narovnání vztahů s MTStav Příbram, s.r.o., ve věci lanového centra na Rynečku. Hned na začátku jednání jsme se vrátili k bodu Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku, přerušeném na minulém jednání, aby se k němu mohli vyjádřit občané na veřejném projednání dne 9. 5. 2017. Bohužel tuto možnost využilo jen velmi málo občanů města. Zastupitelstvo se přiklonilo k variantě IV. s režimem likvidace 8 hod. denně 5 dní v týdnů, tedy likvidaci za 21 let. Po vyhodnocení první fáze prací z hlediska dopadů na obyvatele bude možno uvažovat i o variantě prací na 8 let, která předpokládá provoz 24 hod. denně a 7 dní v týdnu. Hned další bod vyvolal trochu emocí, protože se týkal prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody Zdaboř a Ryneček společně s prodejem Příbramské teplárenské a.s. insolvenčním správcem. Společný prodej umožní vyšší cenu, proto byl po debatě schválen. Současně byly schváleny dotazy pro znalce, který PT a.s. a majetek města ocení jako fiktivní podnik a určí podíl města na celkové prodejní ceně. Poněkud emotivní bylo i jednání o třech žádostech o individuální dotace, které skončilo schválením dotace 100.000,- Kč pro 38. Ročník Rally Příbram, 120.000,- Kč pro Spolek Prokop a 500.000,- pro Společně o.p.s., která zajišťuje služby pro Senior point. Snížení penále pro Plavecký klub Příbram za pozdní vyúčtování na 2.000,- Kč proběhlo více v klidu a byl schválen návrh Rady, protože se jednalo o první přestupek. I narovnání s firmou MTStav Příbram, s.r.o. proběhlo pouze s malou debatou, protože jsme si všichni vědomi, že situaci je třeba řešit rychle, což by soudní spor neumožnil. Takhle dojde k přestěhování prvků lanového centra na Nový rybník již v rámci probíhajících stavebních úprav koupaliště, bude zjištěna jeho bezpečnost a na Rynečku vyrostou nové prvky hřiště tak, aby bylo bezpečné. V dalších bodech jsme již řešili standardní problematiku prodejů malých pozemků, a to je již bezproblémové.

Autor: 
Mgr. Jiřina Humlová