Lidice

20. 6. 2017

Již tradičně se členové KSČM z celé ČR zúčastnili pietního aktu v lidicích a to v sobotu 10.6.2017. Nás komunistů tam bylo opravdu mnoho a je vidět, že strana KSČM stále drží při sobě, není roztříštěná a narozdíl od jiných politických stran zde funguje přátelská atmosféra a duch pohody. Akce se opakuje každoročně, tudíž není třeba široké veřejnosti představovat smysl tak významného dne.

Tedy pouze krátce. Letos to bylo 75 let, co německá okupační moc v tehdejším protektorátu Čechy a Morava vyhladila tuto malebnou obec v rámci pomsty za atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Atentát úspěšně provedli parašutisté zaslaní z Anglie pánové Josef Gabčík a Jan Kubiš. Paraskupina měla název Anthropoid a seskočila současně s dalšími skupinami v ten samý den do protektorátu a společně i operovali. Zbývající dvě skupiny nesly název Silver A a Silver B. 

Pietního aktu se zúčastnil opravdu velký počet lidí, číslo přesně asi nikdo neví, ale pár tisíců tam jistě bylo. Organizačně byla akce v pořádku a bez nějakých obtíží. Je vidět, že organizátoři již vědí co dělají za ta léta opakování a patří jim velká zásluha. Byli zde zástupci mnoha zemí a jistě i významné osobnosti a politici mnohých stran. Za naši stranu mohu jmenovat JuDr. V. Filipa, nebo soudruha poslance S. Grospiče. 

Za velmi významné hosty považuji přeživší lidické děti, dnes již stařečky. I přes svůj věk byli velmi ochotní podělit se o vzpomínky a trpělivě znovu a znovu odpovídali na otázky zvědavců. Patří jim velký dík za to, že stále dokola opakují a varují svět předtím co to znamená když se moc ocitne v rukou jednoho člověka. Však na tuto hrozbu upozorňovali mnozí před nimi, ale bohužel marně. Jedním z nich byl např. V. I. Lenin. 

Za KSČM jsme položili mnoho květin a věnovali tichou vzpomínku s prosbou v duši - již nikdy více takovéto násilí. 

Na závěr přikládáme pár fotografií, které velikost celé akce jen potvrzují.

Fotogalerie