Program KSČM je – Bezpečí pro deset milionů a ne války v cizím zájmu!

20. 9. 2017

Čím se liší reálná politika KSČM od ČSSD, TOP 09, ANO, ODS a Lidovců?

Také jste si všimli, že problematika uprchlíků a imigrace do EU a ČR je v naší společnosti diskutována našimi nejvyššími politiky a prezentována národu českými veřejnoprávními médii pouze z pohledu následků?! Uprchlíci se vydali na cestu do Evropy! Do Evropy se valí davy imigrantů! Evropa je ohrožena! Atd.

Nikdo z českých vrcholných politiků, ani veřejnoprávní média však záměrně nehovoří o příčině? Proč se ti lidé vydali na cestu? Proč prchají ze svých zemí? Přeci je logické, že tam musí být nějaká závažná příčina! Nějaký vážný důvod! Vždyť ti lidé (uprchlíci) tam žili dlouhé roky a proč najednou "teď" a v tak masovém počtu?

A co si položit otázku? Co kdyby se odstranila ta příčina a všechno se vrátilo zpět do rovnováhy? Co je ta hlavní příčina? Nebylo by dobré podívat se na to, co za tím stojí? A jsme u jádra věci!

Tím jádrem věci a hlavní příčinou uprchlické krize je absolutní nerespektování mezinárodního práva ze strany imperialistických velmocí v čele s USA! Agresivní, nelidská válečnická politika!

A co s tím má co společného Česká republika, řeknete si? Jen to, že Česká republika je vazalskou zemí těchto velmocí a veřejně podporuje tuto agresivní politiku imperialistických mocností! 

Naše zahraniční politika reprezentovaná touto vládou v čele s ČSSD (stejně jako všechny vlády od roku 1989 předtím), je lokajská, nesvéprávná, která se poníženě plazí před USA, před NATO a před EU, které porušují ve světě mezinárodní právo a páchají, v lepším případě, napomáhají USA páchat válečné zločiny!

Aby bylo jasno o co jde a jak to probíhá, si můžeme otevřeně dokladovat na příkladu Sýrie, stejně tak bychom mohli použít příklad Jugoslávie, Iráku, Libye a dalších zemí. Ale pojďme k našemu příkladu Sýrie.

Před více než měsícem interpeloval plzeňský poslanec zvolený za KSČM PhDr. Ing. Jiří Valenta písemně ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka z ČSSD (nyní kandidáta ČSSD na premiéra) v otázce Sýrie, kde se již 5 let vedou urputné válečné boje, kde jsou desetitisíce mrtvých nevinných lidí, zničená města, továrny, školy. Odkud uprchlo do zahraničí několik milionu lidí, aby si zachránili alespoň holý život!

Poslanec Valenta se ptá ministra Zaorálka (ČSSD), proč se ČR zapojila a účastní se činnosti tzv. „Koalice 60-ti států v čele s USA“, která údajně bojuje proti islámskému terorismu v Sýrii a jinde. Kdy některé členské státy této koalice, především USA, ale i jiní, létají svými letouny do Sýrie a bombardují tam infrastrukturu země, kdy zabíjejí mnoho syrských civilistů a dokonce několikrát v letošním roce útočily i na pozemní armádu Sýrie, která tam bojuje s plně vyzbrojenými islámskými teroristy?

Valenta upozorňuje ministra Zaorálka na to, že tato "Koalice 60-ti států v čele s USA" nemá žádný mandát Rady bezpečnosti OSN, ani pozvání legální syrské vlády pro vojenské působení na území členského státu OSN – Sýrie. Že je tato koalice prakticky nikým kontrolovaná, že si dělá co chce. Letadla USA létají do Sýrie kdy chtějí a bombardují tam co chtějí! Koalice se nikomu ze svých činů nezodpovídá a prakticky obchází Radu bezpečnosti OSN a podráží její autoritu při urovnání tohoto těžkého válečného konfliktu!

Poslanec Valenta se ptá, proč ČR se souhlasem ministra zahraničí Zaorálka a vlády ČR tímto členstvím a aktivním působením v této nezákonné koalici podráží autoritu Radu bezpečnosti OSN? Proč tímto ČR porušuje Chartu OSN, když o sobě Česká republika tvrdí, že je právním a demokratickým státem a je jedním ze zakládajících států OSN?!

Jinými slovy existencí a působením této koalice vznikla situace, kdy tady existuje na jedné straně Organizace spojených národů, kde se 196 členských zemí této planety dohodlo, že budou dodržovat určité zásady a pravidla soužití mezi státy a vytvořily si k řešení konfliktních situací volené orgány a instituce, které dbají na dodržování těchto pravidel a na celkový rozvoj lidské společenství na celé planetě. Bylo jimi zformulováno mezinárodní právo, které by mělo dávat bezpečnostní záruky především malým zemím.

A nyní, i díky ČR, tady paralerně s OSN vznikla koalice 60-ti států v čele s USA, která se rozhodla, že to bude řešit po svém, že si bude dělat co chce, kdy chce a jak chce, bez ohledu na mezinárodní právo! A to za aktivní účasti České republiky! Česká republika svou přítomností v této koalici legitimizuje nálety USA na Sýrii, odpalování amerických raket Tomahawk na Sýrii, masivní dodávky zbraní a munice exilové opozici, která má za úkol svrhnout legální syrskou vládu a demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie Bašára Assada!

To je současná reálná pozice České republiky a jejích vládních představitelů, včetně ministra zahraničních věcí Zaorálka.

Přitom syrská vláda, respektována nejvyššími orgány OSN opakovaně oficiálně protestuje u Rady bezpečnosti OSN proti činnosti této zločinné koalice v čele s USA!?

Interpelace poslance Valenty (KSČM) je připojena v samostatném souboru níže v příloze tohoto článku.

A nyní se podívejme na to, co odpověděl v kostce písemně ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek poslanci Valentovi (KSČM) na jeho interpelaci.

1) Ministr Zaorálek písemně ujišťuje poslance Valentu, že ČR jedná v souladu s Chartou OSN a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN k Sýrii?!

2) Ministr tvrdí, že tato „koalice“ jedná v Sýrii v souladu s „relevantními rezolucemi“ Rady bezpečnosti OSN k Sýrii. Nepíše však konkrétně jakými rezolucemi, aby bylo možné si to ověřit, respektive mu dokázat že lže (!), protože žádná taková rezoluce neexistuje. (Každá rezoluce má číslo a rok). Nedozvěděli jsme se číslo té rezoluce ani rok jejího schválení!

3) Jedná se prý o „globální koalici proti terorismu“ a kolektivní úsilí v rámci mezinárodního společenství v boji proti teroristické organizaci ISIL?

4) Jako člen této globální koalice prý ČR nenese žádnou zodpovědnost za působení jiných států této koalice na území Sýrie (?), (pozn. tedy ani za válečné zločiny páchané těmito státy v Sýrii pod prapory mnoha států, včetně České republiky).

5) A perla nakonec. Doteď jsme žili v přesvědčení, že existují jen dva případy, kdy lze vojensky působit na území jiného členského státu OSN. A to buď na pozvání legální vlády dané země, tedy Sýrie. Nebo na základě schválené rezoluce Rady bezpečnosti OSN! Ministr Zaorálek píše, že některé státy této „globální koalice“ které vojensky působí v Sýrii údajně proti islamistickým teroristům se dovolávají práva na individuální, nebo kolektivní sebeobranu! To je prý opravňuje vojensky působit v Sýrii!

Tzn. kdykoliv se USA budou cítit ohroženy, budou se bát o svojí bezpečnost, budou mít pocit, že jsou ohroženy americké národní zájmy, mohou vojensky napadnou kohokoliv i třeba na druhé straně planety!? To je zásadová politika ministra, která v sobě odráží právo a demokracii?

6) Závěrem ministr dodává, že ČR má zájem urovnat ozbrojený konflikt v Sýrii v souladu s mezinárodním právem!?!

Odpověď ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka je na důkaz připojena v samostatném souboru níže v příloze tohoto článku.

Takže si to shrneme:

1) USA, Turecko, Jordánsko, Saudská Arábie, Katar a další země se cítí jako země ohroženy islámskými teroristy působícími v Sýrii, které tam samy tyto země vyzbrojují a podporují, a to je opravňuje k tomu bombardovat Sýrii, odpalovat na Sýrii rakety – na členský stát OSN a zabíjet tam nevinné lidi, ničit továrny, města, školy, mosty přes řeky apod.!?!

2) Vláda České republiky tomuto obcházení RB OSN a porušování mezinárodního práva ze strany USA a dalších zemí této koalice podle ministra Zaorálka rozumí (!), podporuje je, proto proti nim neprotestuje (!) a nevadí jí (!), že jsou v Sýrii členy této „koalice“ páchány válečné zločiny a zabíjeni nevinní lidé v masovém měřítku!

To, co České republice však naopak hodně vadí je, že odtud prchají statisíce obyčejných lidí, aby si zachránili alespoň holý život a prchají do Evropy a někteří chtějí i do České republiky.

A tak to tedy ne (!), řekl veřejně ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda ČSSD. Do ČR nepustíme žádné uprchlíky, ani ze Sýrie ani odjinud, ať zůstanou hezky doma! A na bezpečnosti naší země před imigranty si postavím svojí předvolební kampaň!

Na tomto příkladu je vidět bezzásadovost a nehumánnost našich vrcholných politiků, především ministra Zaorálka, premiéra Sobotky, ale i celé české vlády.

Na tomto příkladu je také vidět, jak důležitá je funkce ministra zahraničních věcí. Mnoho zásadních věcí závisí na jeho osobním postoji a jeho rozhodnutí!

Z tohoto příkladu je jasně patrné, že Lubomír Zaorálek jako ministr zahraničních věcí selhal. Neunesl zodpovědnost! Nedokázal se postavit zlu ve jménu práva, spravedlnosti a humanity!

KSČM zastává jiný přístup, jinou zahraniční politiku! Požadujeme ukončit okamžitě a veřejně publikovat, že činnost ČR v této koalici 60-ti států v čele s USA končí, s poukázáním na to, že její činnost je v rozporu s mezinárodním právem!

Požadujeme okamžitě zastavit dodávky zbraní ze strany ČR i NATO tzv. „Syrské demokratické opozici“ (rozuměj žoldákům a islámským hrdlořezům) a donutit společnými silami prostřednictvím RB OSN obě strany konfliktu zasednout za jednací stůl a řešit konflikt politickou cestou, ne pomocí zbraní.

KSČM prosazuje jednat jménem ČR v otázce urovnání válečného konfliktu v Sýrii pouze v rámci rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Žádné její obcházení pod sebehezčími slovy o globální koalici!

Na dalších odkazech si můžete přečíst další souvislosti s tím, jak působí ČR na urovnání válečného konfliktu v Sýrii:

1) České zbraně do Sýrie – investigativní novináři:

https://www.investigace.cz/dalsi-dodavky-ceskych-zbrani-do-syrske-valky/

2) Miliony českých nábojů do samopalů a tisíce samopalů do Sýrie zdarma:

http://zpravy.idnes.cz/cesko-posila-iracke-armade-i-kurdum-zbrane-proti-islamskemu-statu-1c1-/domaci.aspx?c=A160125_112440_domaci_kop

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-darovani-munice-kurdum-101200/

A malé odbočení před závěrem tohoto článku k zamyšlení. Divíte se stále Korejské lidové republice, že přestala po letech neplněných písemných závazků ze strany USA uzavřených před OSN vůči Severní Korei a přes mnoho vojenských výhrůžek ze strany USA vůči Severní Korei věřit na řeči o mezinárodním právu a o americké demokracii! A že Severní Korea poučena příklady z vybombardovaného Iráku, Libye a Sýrie, kde jsou statisíce mrtvých nevinných lidí zvolila raději jinou pojistku – atomovou bombu - na obranu před americkým agresorem? Ano, sem přivedla Severní Koreu politika USA a jejich vazalů!

A na závěr:

Zde jsme Vám ukázali hlavní příčinu migrační krize, proč se miliony lidí ze Sýrie dali do pohybu, aby si před válkou zachránili holý život, pro sebe a své rodiny a děti! Válkou, kterou rozpoutaly imperialistické mocnosti v čele s USA, za pomoci NATO a nájemných žoldáků, které členské země NATO, včetně ČR vyzbrojovaly, jako tzv. údajnou „syrskou exilovou demokratickou opozici“, rozuměj žoldáky, hrdlořezy a dobrodruhy z celého světa, aby se zbraní v ruce svrhli legální syrskou vládu a demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie Bašára Assada (vzděláním očního lékaře)?!

To vše za veřejné podpory vlád malých zemí, jako je Česká republika a jejich lokajských politiků. Prostě naším jménem a pod naší státní vlajkou! Ale potichu, aby se o tom veřejně pokud možno nemluvilo!

Je zajímavé, že USA, ani politici v ČR nechtějí na svém území žádnou (!) ozbrojenou opozici, ale ve světě její vznik rádi podporují!

Aktivními podporovateli této zločinné politiky v Sýrii jsou v České republice bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg – dnes už jen maskot TOP09, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z ČSSD, ministr obrany Martin Stropnický z Hnutí ANO 2011 a předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD, kterému pro jeho politické tlachání stačí mluvit o tom, že jsme členem globální koalice proti terorismu. Co ta koalice ale ve skutečnosti páchá už jej nezajímá!

Tito lidé pomohli svým dílem rozpoutat uprchlickou krizi. Mezi uprchlíky přicházejí do Evropy i k nám v boji vycvičení islámští a nejen islámští teroristé!

KSČM nesouhlasí ani s tím, abychom navýšili jako ČR rozpočet na armádu o další 50 miliard korun, jak po nás požadují USA (na 2% HDP země).

Program KSČM je MÍR! A vystoupení z agresivního paktu NATO! Nebudeme podporovat válečné štváče a agresory! Taková je cesta, jakou vidí KSČM pro šťastnou budoucnost lidstva a dalších generací!

Jestli s námi souhlasíte, pojďte s námi k volbám a dejte svůj hlas kandidátům KSČM!

Postavme se společně zlu a politickým loutkám, dokud je čas!  Pravda zvítězí!

Autor: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje
Zdroj: 
Mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje