Předvolební zamyšlení

29. 8. 2017

     Za necelé dva měsíce budou opět občané České republiky rozhodovat o své budoucnosti na další čtyři roky. Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny. Je to chvíle zamyslet se nad uplynulým volebním obdobím a zvážit komu dát pro příště svůj hlas. Vím, že to pro mnohé spoluobčany nebude rozhodování možná snadné, neboť o jejich přízeň se tentokrát uchází mimořádně vysoký počet politických stran a hnutí. Navíc volby přichází v době, kdy jak podle statistických údajů ekonomika tak i podle odhadů renovovaných ekonomů, prý česká  překvapuje silným a rychlým růstem a nízkou nezaměstnaností.. Tak rychle roste  ekonomika v České republice  se však stejně rychle rozevírají nůžky mezi úzkou částí vysoce bohatých elit na straně a na straně druhé velkou částí lidí, která stále nedosáhne na průměrný měsíční plat či mzdu, žije z ze stále velice nízkých důchodů. I to je další námět k zamyšlení před nepředcházejícími volbami  do Poslanecké sněmovny. Jsem proto přesvědčen, že stojí zato se zamyslet nakolik se nám v občanům žije v České republice dobře a nakolik byla předchozí vláda spěšná.

    Je to závažná otázka, protože problémy, které sužují naší zemi, jako korupce, byrokracie, zdaleka vyřešeny nebyly. Zákony, které pod těmto hesly vládnoucí koalice protlačila spíš tyto věci zamlžily nebo přímo posílily.  Přispěla k tomu i neochota vládnoucí ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL bavit se věcně z opozicí a slyšet na její rozumné návrhy.

   Na vnitropolitické scéně jsme byli v končícím volebním období rovněž svědky řady politických afér, které ke stabilitě a dobrému jménu naší země nepřispěly. Navíc tyto aféry značně omezili činnost vlády nejrůznějšími vnitřními spory. Sociální demokracie nebyla schopná dostát svým předvolebním slibů, například bránění církevních restitucí. Naopak podléhala plně tlaku proamerické občanské aktivistické skupiny  tzv. Rekonstrukce státu. Slabá role sociální demokracie se ukázala i tím, když ve vládě tolerovala a neustále chválila ve vládě  paktování KDU-ČSL se pohrobky Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ministři České vlády se poprvé historii znovu a znovu omlouvali za výsledek Druhé světové války a klaněli potomků zákonně odsunutých sudetských Němců a hojně navštěvovali Sudetoněmecké srazy.

   Je pravdou,že vláda sice činila některé sociální kroky,  např. čtyřikrát zvýšila minimální mzdu a platy v některých sektorech veřejné správy. Nelze však opomenout, že zde na ni nezanedbatelný tlak vyvíjela Komunistická strana Čech a Moravy a odborové svazy. ČSSD např. pro odpor pravicové opozice, KDU-ČSL a hnutí ANO nenašla odvahu již prosadit novelu zákoníku práce v níž by se výrazně zvýšila ochrana zaměstnanců. Ve vztahu k Sudetoněmeckému Landsmanšaftu, Evropské unii, SRN a USA však vláda ještě více posílila polo koloniální postavení naší země vůči nim.

 Obojí co jsem zmínil z vnitropolitického dění se ději v situaci, kdy se výrazně vyostřuje mezinárodní situace. Velmoci kolem České republiky pod taktovkou Spojených států amerických, Francie, Německa, NATO stále více balancují na hraně válečného konfliktu s Ruskou federací a ohrožují tak světový mír. Česká republika je do tohoto dění víc a víc svou současnou vládou vtahována. Myslím, že to není správné a není v zájmů našich občanů, 

   Ale i lokální velké válečné konflikty, např. ty v Libyi a Sýrii, rovněž vyvolané výše zmíněnými velmocemi ženou do Evropy stále více uprchlíků. Evropská unie nás nespravedlivě nutí přijímat tyto uprchlíky na základě jí vymyšlených kvót. A zase má Česká republika sklízet ovoce za někoho druhého, aniž se řeší podstata vyvolané masové uprchlické vlny.

    Předstupuje proto vážení spoluobčané do voleb s přáním, aby se nic takového příště neopakovalo. Aby nadcházející období nepromrhalo období ekonomického růstu, položilo základy trvalého udržitelného sociálního systému. Také aby byla České republika byla vyvedena z vazalství vůči diktátu velmocí a NATO a aktivně přispívala k dialogu, porozumění mezi národy a udržení světového míru. Takový slib však neuslyšíte od žádné pravicové strany ani hnutí ANO. Komunisté však chtěj, aby se skutečně řešili problémy lidí žijících v naší zemi a žilo se jim zde dobře a populismus šel stanou. Komunistická strana Čech a Moravy k tomu nabízí jak svůj volební program, tak devizu nejceněnější. Jsme jedinou politickou stranou, které nikdy neopustila svůj program své volební závazky. Myslím, že pro vás voliče je to důvod k zamyšlení proč dát svůj hlas právě naší straně, KSČM. 

Autor: 
Stanislav Grospič - vedoucí kandidát KSČM ve Středočeském kraji