Budou Brdy dál zásobárnou vody?

4. 9. 2017

Po roce 2007 jsme v pravém slova smyslu bojovali za to, aby nám v Brdech nevyrostl radar americké armády. Po více jak třech letech bylo dobojováno a Brdy zůstaly pro výcvik naší armády, útvarů ministerstva vnitra, Policie ČR, hasičů a dalších. Do jinecké posádky byl dokonce

z Pardubic přestěhován jeden dělostřelecký oddíl s cílem úspory nákladů na výjezdy do prostorů pro výcvik a ostré střelby. Žel, díky odbornému návrhu ministra za ODS p. Vondry, došlo ke zrušení vojenského výcvikového prostoru Brdy. A tak jak dělostřelci z Pardubic, tak i zbytek tehdy ještě 13. dělostřelecké brigády musí jezdit střílet ze svých děl nejen po vojenských výcvikových prostorech v ČR, ale i do zahraničí. Spočítal si někdo, kolik stát „ušetřil“? Spočítal někdo utrpení vojáků, kteří pracují v Jincích a bydliště mají po celé republice? Kolik rodin se díky odloučení vojáků rozpadá? Jaký to má vliv na děti vojáků?

V Brdech a v okolí, pro klid veřejnosti, vznikla CHKO. Prostor se otevírá turistice a začínají první problémy. Udrží se původní flora a fauna? Kolik to daňové poplat

níky bude stát? Co s nepořádkem, který turistika přináší? Kdo udrží turisty na vyznačených stezkách? Jak dlouho budou lidé nacházet v prostoru nevybuchlou munici? Podaří se udržet nezastavitelnost původního vojenského prostoru nebo nově vznikající územní plány na ministerstvu pro místní rozvoj už s výstavbou počítají?

Největší obavu mají ale obyvatelé kolem Brd o zachování množství a kvality vody. Většina okolních obcí a měst je na vodě z Brd závislá. Na setkávání starostů z okolí Brd o této otázce dost často diskutujeme, vyměňujeme si poznatky, hledáme finanční prostředky na úpravu vody, nové zdroje na rozšiřování vodovodů a kanalizací do místních částí našich měst a obcí. Hladiny podzemních vod v soukromých studních klesají. Středočeský kraj je navíc druhý nejhorší v ČR v procentuálním napojení občanů na vodovod a kanalizaci. Proto je z naší strany takový tlak na výstavbu nových vodovodů, proto je čím dál větší strach o zdroje vody. Strach o její kvalitu. Voda je základní životní potřeba, a proto budeme této otázce věnovat velkou pozornost. To musí být hlavní úkol i budoucích poslanců Parlamentu ČR. 

Autor: 
RSDr. Josef Hála starosta městyse Jince