S rozsudkem Soudního dvora EU z principiálních důvodů nesouhlasím

6. 9. 2017

Soudní dvůr EU svým zamítnutím žaloby Slovenska a Maďarska k nefunkčním a vnuceným kvótám potvrdil, že Lisabonská smlouva ohrožuje i tu minimální sdílenou suverenitu národních států EU. Byl tak potvrzen nadvládní charakter unie, která nemusí a nechce respektovat suverenitu lidu. Ve svém důsledku prohloubí odpor občanů jednotlivých států k samotné evropské integraci. Rozsudek znásilnil právo členských států na svou legislativu v oblasti základních lidských a občanských práv a právo národů rozhodovat o svém politickém systému a využívání svých zdrojů podle čl. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Nepřijatelným způsobem legitimizoval nikým nevolenou byrokratickou strukturu Evropské komise, ohrozil základní hodnoty evropských národů a států na svou identitu a hodnoty, na kterých byla a je historicky postavena. Ve skutečnosti tak byl odstartován rozklad evropských institucí, které svým postupem zcela ztratily kontakt se skutečnými potřebami občanů států EU. Považuji rozsudek za rozporuplný a nepřijatelný a doufám, že ohrožené státy se budou do budoucna takovým nelegitimním postupům bránit.

Autor: 
Vojtěch Filip, místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM