Zdravotnictví versus zdraví

8. 9. 2017

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: „Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníe, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“ V těchto slovech spatřuji velikou moudrost, která naprosto vystihuje dnešní uspěchanou dobu.

Většina z nás si myslí, že se ho nemoc a stáří netýká. Bohužel to je velký omyl! I já jsem měl podobný pocit nesmrtelnosti. Můj pohled na tento problém se radikálně změnil s mým nástupem k Zdravotnické záchranné službě, kde pracuji již více než deset let. Díky své práci se každodenně setkávám s různou problematikou týkající se zdraví a často i sociální oblasti.

Vím, že otázka zdravotnictví je v dnešní době velmi diskutované téma. Začínáme pociťovatnedostatek praktických i zubních lékařů, snižuje se dostupnost některých lékařských oborů, zhoršuje se ošetřovatelská péče díky nedostatku nelékařských pracovníků, sester, ošetřovatelek, sanitárek. Naší snahou je tento trend úpadku zastavit za podpory motivačních programů pro celé spektrum pracovníků ve zdravotnictví.

S problematikou zdravotnictví úzce souvisí ale i sociální oblast. Díky demografickému vývoji přibývá občanů, kteří potřebují pomoc společnosti. Bohužel tato oblast není pro většinovou společnost atraktivní. Důvodem je vysoká finanční a časová náročnost této práce. Myslím si, že i přesto si tento okruh lidí zaslouží naši pozornost.

V obou sférách jsem již aktivně zapojen. Jsem členem Zdravotního výboru Středočeského kraje a členem dozorčí rady Oblastní nemocnice Příbram. Jsem rád, že mohu svou prací přispívat k řešení problémů v těchto oblastech. Touto problematikou bych se chtěl zabývat i nadále.

Chceme-li pro sebe něco udělat a změnit současný stav, je třeba přijít k volbám a projevit tak svůj názor. Nenechávejte si ho pro sebe !!! 

Autor: 
Mgr. Jindřich Havelka, DiS.