Klub českého pohraničí oslavil 25 let od svého založení

17. 10. 2017

Jubilejní celostátní KČP se uskutečnilo v létě v malebném prostředí Českomoravské vysočiny ve Žďáru nad Sázavou. Hlavní projev přednesl nový předseda národní rady Dr. Rudolf Peltán. Zhodnotil vznik klubu a jeho postupné rozšiřování v krajích a okresech ČR. Vlastenecké myšlenky KČP jsou podporovány i v jiných státech EU, zvláště ve Slovenské republice.Zástupce SR, starosta města Svidník, také vystoupil v diskusi. Mezi desítkami dalších hostů připomínám poslance parlamentu ČR Stanislava Grospiče, Jiřího Dolejše, Miroslava Grebeníčka a generála Miroslava Vacka. Zvlášť srdečně byla přivítána manželka zesnulého generálporučíka ing. Františka Šádka. Při této slavnostní příležitosti byly předány zasloužilým členům a příznivcům KČP, především však bývalým ochráncům státních hranic, desítky řádů a medailí KČP. Z našeho klubu blahopřejeme Miroslavu Maršálkovi, členu NR, kterému byla udělena medaile „Za zásluhy a rozvoj KČP 1. stupně“ Příbramskou delegaci dále tvořili delegáti J. Votava, J. Fungáč a A. Dostál.

Závěrem bylo všemi účastníky přijato Provolání účastníků celostátního shromáždění k 25. výročí vzniku KČP. Několik úryvků z obsáhlého textu:

V popředí naší pozornosti zůstává zejména trvalá podpora dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Eduarda Beneše. Rozhodně odsuzujeme podlézavou a vlastizrádnou politiku novodobých českých kolaborantů ministrů české vlády Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka a Michaely Marxové i dalších osobností, kteří s podporou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky zaprodávají české národní zájmy a krok za krokem uvolňují cestu neoprávněným požadavkům představitelů sudeto-německého landsmanšaftu. 

Nesouhlasíme a důrazně protestujeme proti rozhodnutí vlády podřídit armádu ČR pod velení generálům bundeswehru SRN a zapojení české armády do militaristických válečných akcí Severoatlantického paktu. Rozhodně odmítáme záměrné
zkreslování a přepisování našich národních dějin ve sdělovacích prostředcích i rádoby vědeckých publikacích a školních učebnicích a při vzpomínání historických událostí, jak tomu bylo zejména letos při oslavách osvobození naší vlasti. Lidé si pamatují, kdo nás okupoval, kdo zradil a kdo se zasloužil o naše osvobození. Víme, kdo aktivně se zbraní v ruce bojoval proti fašistickým okupantům. Cožpak lze ignorovat domácí odboj a partyzánský boj, ignorovat osvobozeneckou misi Rudé armády a její rozhodující roli při porážce hitlerovského fašismu? Cožpak lze mladé generaci zamlčovat roli takových bojovníků, jakými byli generál Ludvík Svoboda, Jan Šverma, Julius Fučík, Jožka Jabůrková a mnozí další? Boj za pravdivý a nezkreslující výklad našich národních dějin patří dnes k našemu nejaktuálnějšímu poslání. Mladí se musí dozvědět pravdu ze skutečných dějin a nikoliv z různých falsifikátů. Klub českého pohraničí je připraven ke spolupráci s politickými stranami, hnutími i vlasteneckými spolky, se kterými nalezne shodu či podobnost našich cílů i zájmů. 

Autor: 
Za OR KČP St. Kofroně, z.s., Antonín Dostál