Krásný den v Rožmitále pod Třemšínem

31. 10. 2017

Dne 18. října jsme se zúčastnili na pozvání starosty města Ing. Josefa Vondráška setkání v Rožmitále pod Třemšínem v souvislosti ukončením jeho poslaneckého mandátu. Toto setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu a na velké profesionální úrovni.

Přijeli zástupci Klubu českého pohraničí v Příbrami, zástupci stranického orgánu v Benešově a dále i historik František Kovanda s přítelkyní Věrou. Ing. Vondrášek pozvané účastníky provázel a ukazoval akce, které se povedly realizovat za jeho funkční období jako poslance a především jako starosty města. Na programu byla nejprve prohlídka Základní školy Jakuba Jana Ryby. Škola dle mého názory je velmi moderně a dobře vybavena, jsou zde dvě tělocvičny a sportovní areál. Dále nám byla představena firma Keiser, která vyrábí dřevěné palety pomocí robotů. Následovala prohlídka upravených a vybavených sportovišť města a nejvíce nás ohromila návštěva Podbrdského muzea. Všude bylo vidět velký kus práce. Na závěr nám byla představena obora v obci Hutě pod Třemšínem, kde chovají sto daňků, muflonů a jelení zvěře. Na výše uvedených a úspěšných úpravách a rekonstrukcích objektů má obrovskou zásluhu Ing. Vondrášek, kterému se jako velkému rožmitálskému patriotovi podařilo svojí usilovnou prací získat dotace.

Poděkování za úspěšnou spolupráci a dobrou reprezentaci našeho okresu a kraje a za obhajování politiky naší strany v parlamentu mu tedy právem patří.

Naše heslo „S lidmi pro lidi“ mu nebylo nikdy cizí. 

Autor: 
Vendula Králová