Příbram: Z jednání městského zastupitelstva

31. 10. 2017

Dne 11. září 2017 se konalo 30. zasedání Zastupitelstva města Příbram. Na programu bylo sice 45 bodů, avšak podle jejich povahy se zdálo, že jednání bude bezkonfliktní. Zpočátku to tak opravdu vypadalo. Bez problémů se schválily programy na poskytování dotací pro rok 2018 jednotlivým oblastem (dobrovolným hasičům, životnímu prostředí, činnosti sportovních organizací, výchově a vzdělání, sociální aj.). I proděj či výkup pozemků probíhal téměř jednohlasně.

Zlom nastal až v bodě, kdy se měl projednávat záměr prodeje budov v majetku města. Přestože již na začátku jednání starosta přítomným sdělil, že navrhuje budovu bývalých městských lesů v ulici Čs. armády z prodeje vyřadit, rozpoutala se právě o tuto budovu téměř hodinová debata, kterou vyvolali na jedné straně pánové Řihák a Větrovský a na straně druhé místostarosta Švenda. Debata vyústila až v osobní napadání těchto pánů a paradoxem je, že když se hlasovalo o vyřazení budovy z prodeje, tak se návrh jednohlasně schválil. Takže se nemohu ubránit dojmu, že se pánové z ČSSD chtěli opět pouze zviditelnit...