Vystoupení Zdeňka Štefka na zasedání středočeského krajského zastupitelstva k dotaci 10 milionů Kč na oslavy dne značky Harley-Davidson

6. 12. 2017

Vážená paní hejtmanko, vážené kolegyně, vážení kolegové,

kdybych myslel stejně jako v Černých baronech poručík Hamáček (pro zápis to je jen shoda jmen, podobnost čistě náhodná), tedy „Halík, politicky, myslete politicky, Halík!“, tak by byla situace jednoduchá.

Harley Davidson je nadnárodní americká firma. Akci podporuje americká ambasáda. Určitě to nebudou ani naši voliči, obzvláště ne ti, co přijedou ze zahraničí. Takže myšleno politicky, bychom určitě měli mít červený hadr před očima a dotaci nepodpořit. Ale asi by bylo zajímavé, jak bychom reagovali, kdy tu firma chtěla motocykly vyvíjet a vyrábět, ostatně, máme příklady v kraji v podobě Volkswagenu, TPCA, ale i Changhong a dalších…

Kdybych měl uvažovat na základě informací o akci z médií, pro něž je bod mnohem zajímavější než třeba kdysi hluboko pod cenou prodané nemocnice do soukromých rukou, nebo na základě informací, co dostali ve výzvě k nepodpoře starostové našich obcí, tak by byla situace také jednoduchá.

Dávat napřímo 10 milionů na setkání motorkářů je fakt mimo všechny hranice tolerance. Ano, jistě má národní klub svou bohatou tradici, ale na podporu jejich akcí a činností máme dotační transparentní tituly. Takže i tady můžeme snadno říci NE, jako klub s podporou setkání harleyářů ve výši 10 milionů nesouhlasíme.

Pravda, mezinárodní setkání jsou výjimečná a do škatulky pravidelných dotačních titulů se nehodí a do koncepčních podpor také ne. I v minulosti jsme podporovali mimořádně zajímavé akce, jako evropské setkání hornických měst a obcí, ale částky byly v řádu statisíců. To by se zdůvodnit snad dalo a podporu by to jistě získalo bez větší mediální publicity a dezinformací. Jenomže skutečnost je poněkud jiná. Všemu řečenému navzdory. A buď prostě budeme opakovat každý své, nebo to mediálně zjednodušené a sedět si na uších, neposlouchat, nevnímat. Nebo se podíváme na fakta.

My máme rozhodovat nikoliv o podpoře setkání příznivců motorek Harley Davidson, nikoliv o podpoře nadnárodní značky HD, ale o podpoře propagace Středočeského kraje, o prezentaci kraje pro homogenní a většinou motorizovanou skupinu zejména zahraničních návštěvníků, kteří budou v počtu 100.000 několik dní u hranic našeho kraje.

Buď je necháme několik dnů v Praze a ať se vydávají do našeho kraje naslepo, dle navigací a toho, co kde slyšeli nebo kde si co přečetli. Nebo je oslovíme s připravenou prezentací krás našeho kraje a konkrétními připravenými vybranými trasami, které budou ve speciálních aplikacích (které nám snad zůstanouJ) a budeme se snažit, aby v našem kraji nejen hodně utráceli, ale aby se sem i rádi vraceli.

Myslím, že se shodneme, že lepší je druhá varianta. Ale otázka je jak.

Můžeme mít vlastní kampaň, používat vlastní mix marketingových nástrojů, prezentovat kraj na souvisejících veletrzích, platit si reklamu v médiích pro cílové skupiny nebo se můžeme

s organizátory dohodnout, že zahrnou propagaci kraje a přímou nabídku zážitků do svých cílů. Co je efektivnější, nemám spočítáno, ale s ohledem na to, že jsem v prezentacích viděl, kolik stojí kampaně Czechtourismu, kolik stojí i naše účast na veletrzích a jak malá část návštěvníků veletrhů se skutečně přijede do našeho kraje podívat, a vůbec vnímám všechny další nástroje, nedivím se tomu, že Czechtourism a MMR preferuje právě druhou variantu. Nebudu opakovat čísla o penetraci, ani výhody působení reklamy na homogenní cílové skupiny. Nebudu opakovat ani čísla o přínosech podpory, protože to máte v podkladech, a i když si můžeme myslet o analýzách své, být optimisti či pesimisti, ty toky hovoří dlouhodobě jasně a funguje to tak i jinde, územně ale i oborově.

Takže se dostáváme k dalším třem otázkám – Jak kraj k problematice přistoupil a jak jí řeší.

A tady si neodpustím kritiku minulého vedení kraje. Proč jste, když už jste prosadili na zastupitelstvu akci do 3 největších akcí v oblasti cestovního ruchu příštího roku, neřešili před půlrokem i otázku finanční podpory? Protože kampaň na podporu akce již běží od června. Proč jste více neřešili vlastní obsah spolupráce, vlastní nabídku kraje, i s příslušnými starosty, vlastníky památek, našimi příspěvkovými organizacemi? Protože my samozřejmě máme přehled o našich muzeích a galeriích, co mohou nabídnout, kde mají vícejazyčné audioprůvodce či expozice. To jsme dělali ještě v roce 2016. Ale v původních několika trasách o nich nebylo takřka nic, a že o akci nic nevěděl ani odbor, bylo také překvapující. Všechno se začalo řešit zřejmě až v posledních týdnech.

Co má kraj nabídnout/požadovat.

Na webových stránkách a v původních návrzích bylo několik cílů, nyní máme ve smlouvě konkrétní nabídku 10 zajímavých tras a jistě by nebyl problém je ještě rozšířit. Vždyť tam pro motorizované jednotky chybí třeba muzeum Škoda auto a letecké muzeum, mohou vyměnit i motorky za inline brusle na Vrchbělé. A mnoho dalších cílů. Určitě by náměty na cíle daly i jednotlivé destinačky. Každopádně bych ale uvítal, v případě, že budeme realizovat navrhovanou podporu, abychom dostávali pravidelné informace o stavu příprav na Výboru pro památkovou péči a cestovní ruch a aby byly do aktivit zapojeny přes příslušné odbory i dotčené organizace. Ostatně, přestože se o akci vědělo již půlroku, Výbor projednával základní materiály per rollam až před několika dny, protože kompletní materiály zkrátka dříve nebyly a vlastně jsou s důležitou smlouvou až nyní… Takže neprošlo ani usnesení k podpoře, a teprve se sčítá protinávrh o přesunu větší části do FKOP.

Jaká je optimální výše podpory.

Tady je asi největší kámen úrazu, a také je to předmět největší kritiky. Nedokáži odhadnout skutečnou komerční cenu obsahu plnění, tedy co bychom museli zaplatit, kdybychom si dělali onu kampaň sami. Vnímám i mediální ohlasy na desetimilionovou cifru, i když je v podkladech zdůvodněno, že je to investice s vysokou návratností. Nezpochybnitelné jsou ale přínosy akce pro oblast cestovního ruchu, navíc turisty v kraji potřebujeme a máme to i v cílech, je i velký průnik v cílových zemích návštěvníků a našich zájmových oblastí. Ale zda poskytnout milion nebo deset, to musí zargumentovat někdo jiný. Stejně tak musí vysvětlit, se se již v propagaci udělalo za rok 2017, neboť na webu akce je sice kraj uveden, ale prostor tam odpovídající nemá, ani v záhlaví vedle Prahy.

Dovolte mi tedy položit jen několik otázek:

  1. Zda se naplnila očekávání příjmů do veřejných rozpočtů s respektem k jiným daňovým soustavám i při předchozích ročnících v jiných zemích
  2. Zda se dá vyčíslit tržní cena PR služeb, kterými bude propagován Středočeský kraj, a to nemluvím o souvisejících bodech plnění.
  3. Jaký je tedy celkový rozpočet akce a skutečná podpora MMR a Czechtourismu, Prahy a dalších.
  4. S respektem k tomu, že smluvně je schvalována maximální výše podpory, která bude poskytnuta na základě skutečných nákladů, se chci zeptat, Jak se došlo k požadavku 10 milionů Kč a rozdělení na roky 2017 a 2018.
  5. Co vše je připraven Středočeský kraj do podpory ještě navíc vložit – tedy zda počítá tam s vlastním infostánkem, jaké brožury tam budou distribuovány, zda třeba úspěšná brožurka Z Prahy do srdce Čech, zda bude projednávat trasy a náplň na setkání se starosty, zda se zapojí další instituce atd.
  6. Chtěl bych také, aby zastupitelstvo bylo informováno po vyhodnocení akce o dopadech na Středočeský kraj, první informace o návštěvnosti, zapojení kraje, využití jednotlivých tras určitě budou brzy, celkové ekonomické dopady pak samozřejmě budou zanalyzovány až další rok.

 

Zdeněk Štefek, klub zastupitelů KSČM

 


 

V přílohách naleznete rovněž Tiskové prohlášení klubu KSČM k 11. zastupitelstvu Středočeského krajeAnalýzu přínosů pražských oslav 115. výročí značky Harley-Davidson a Prezentaci významu akce Harley-Davidson.

Autor: 
Zdeněk Štefek, klub zastupitelů KSČM
Zdroj: 
Klub zastupitelů KSČM ve středočeském krajském zastupitelstvu