Okresní sněm KČP Příbram

3. 1. 2018

Okresní sněm Klubu českého pohraničí Stanislava Kofroně se uskutečnil v restauraci Ravak v Příbrami 30. 11. Předsedkyně okresní rady Václava Králová přivítala hosty z Národní rady, krajské rady i z okresu a seznámila s několika nejdůležitějšími akcemi, kterých se členové z Příbramska v uplynulém období zúčastnili. Současně vyjmenovala členy, kteří se na činnosti nejvíce podíleli. Česný předseda NR KČP Ing. Karel Janda ve svém velmi příznivě přijatém vystoupení připomněl, že stále hovoříme o tom, že bychom se měli věnovat mladé generaci. Avšak nejprve je třeba si odpovědět na otázku, kdo z nás přivedl mezi nás své syny, dcery či vnoučata. Pak teprve bychom měli začít kritizovat. Varoval před germanizací, před nenápadnými, vytrvalými a stále intenzivními konkrétními prvky poněmčování. Odhalil rafinovanost sudetoněmeckého landsmanšaftu a upozornil na záplavu dezinformací. Např. prezident Beneš nikdy nehovořil o Sudetech, ale o českém pohraničí... Je třeba využívat každé příležitosti k navazování kontaktů a k připomínání důležitých událostí z našich dějin.
V diskusi autor tohoto textu poděkoval všem, kteří realizovali či podpořili záštitu KČP nad šachovým Turnajem nadějí pro mládež, při němž je každoročně předáván vítězi putovní pohár Sředočeské KR KČP. Podobné kroky by mohly právě v dnešní době zmírnit prudký propad přízně občanů vůči levici a KSČM. Několik diskutujících se vyslovilo pro podporu Miloše

Zemana jako kandidáta na prezidenta. Někteří na něho pěli chválu, jiní se na něho naopak dívají kriticky, ale přijatelnějšího člověka mezi kandidáty nevidí. Petr Noha mimo jiné upozornil na nebezpečí, že zisky z těžby lithia půjdou do zahraničí. Informoval o vzniku nové organizace Česko-ruské centrum, zaměřené i na organizaci Mezinárodní školy s výuku ruského a českého jazyka.

Věra Michlová podala svědectví o tom, jak se lidé v padesátých letech nejprve bránili vstupu do JZD a pak byli rádi, že tak učinili. Jeden z nově přijatých členů Franta Slezák zdůvodnil tento svůj krok slovy: „Vstoupil jsem mezi vás, protože jste jedinou organizací, která k něčemu je.“ Myslel tím snahu KČP o změnu naší společnosti k lepšímu.

Závěr provedl Josef Hála. Upozornil, že dnešní rodiče nemají čas na své děti. V souvislosti s tím poděkoval jineckým členům, že přivedli děti k šachům a zdaleka ne jenom k nim. Prohlásil, že jsme parta kamarádů, kteří se sešli, protože je spojují podobné názory.

Následovala zábava s živou hudbou. Účastníkům byly rozdány texty hraničářských i jiných písní, které měl kapelník v repertoáru. 

Autor: 
Miroslav Maršálek, člen NR