Volička KSČM Martě Kubišové a Jiřině Šiklové

4. 1. 2018

Tvrdá slova o pokrytectví "pravdy a lásky" od E. Dolejšové, která poslala do centrály KSČM tento svůj komentář:

 

Se zpožděním k prohlášení ochránkyně bezprizorných psů a koček M. Kubišové a socioložce J. Šiklové

Na úvod něco o stavu naší společnosti, kterou obě aktérky sametové revoluce záměrně ignorují, podle článku MF Dnes ze dne 9.12.2017 nazvaného "Před zimou odhadujeme , kdo na ulici NEPŘEŽIJE". Odkazuji ho dvěma vyznamenaným "pravdoláskařkám", zabývajícím se protikomunistickou propagandu a péčí o bezprizorné kočky a psy. Článek cituje lékařku chudých OBĚTÍ - bezdomovců -  paní doktorku Andreu Pekárkovou (já uvádím, že statistiky počítají se 70.000 lidí bezdomovci, žijícími v "sametovém BLAHOBYTU" Havlova "etického" kapitalismu, bude jich však daleko více). Závěr článku - Otázka: "Zima ještě pořádně nezačala a v Česku UMRZLO už 6 lidí bez domova. S jakými pocity takové zprávy posloucháte?" Odpověď empatické paní doktorky:  "Každá zpráva o smrti člověka na ulici mě zasáhne, zvlášť když je to můj pacient.Stává se to v průběhu celého roku, v zimě je to SAMOZŘEJMĚ častější. Někdy už dopředu odhadujeme, kdo další zimu NEPŘEŽIJE. Umírání na ulici NEMOHU AKCEPTOVAT, nikdy se s tím NESMÍŘÍM. Také už jsem se setkala s tím, že u některých skutečně ZOUFALÝCH LIDÍ jde o jakousi formu SEBEVRAŽDY. Nebo přinejmenším skrytou TOUHU po tom , aby už to všechno SKONČILO." 

A já se ptám obou proslavených "sametových VIP", stranících kapitalismu a válkám: Vy jste smířeny s tím , že vám ve vašem blahobytném režimu umírá na ulici, jako toulaví psi, nemálo bezprizorných, zoufalých  lidí, kterým jste vy, váš režim sebral práci, domovy, rodiny, přátele a dohání je k předčasné smrti? Vy to nejenom akceptujete a ignorujete, vy tyto zoufalé lidi svým lidsky zvráceným diktátem peněz přímo v naší společnosti generujete, vylučujete ze slušného, standardního životního stylu, který jim dával za práci komunistický socialismus. Kolik lidských životů, OBĚTÍ nevinných lidí má váš slavný kapitalismus na svědomí všude ve světě, ale i u nás? A k tomu nevinné oběti hegemonistických kapitalistických válek všude ve světě? Počítá ten váš ÚSTR také oběti svého vlastního režimu? Nebo jsou to oběti, se kterými váš amorální kapitalismus počítá automaticky, stejně jako s oběťmi nevinných civilistů, žen a dětí ve vašich ´svatých válkách´? Stát tu má být pro lidi, kteří ho potřebují, a ne pro vaše bohaté kapitalistické oligarchy, politiky a diktátorskou ´sametovou pražskou kavárnu´, paní M Kubišová, navzdory Vašim oceněním a vaší kapitalistické, skrznaskrz PROLHANÉ internacionále.

Za Vaši MODLITBU pro Martu, která znovu zneužila idejí J A Komenského, a za Váš obdiv ke kapitálu, k diktatuře peněz Vámi pohrdám. Jste spolu s politoložkou a socioložkou J Šiklovou pro mě, a nejenom pro mě, SYMBOLEM lhaní, ožebračování a ponižování manuálně pracujících, symbolem etického, mravního úpadku země, válečných hrozeb a nenávisti k východním národům. Volby jasně dokazují, že PRAVDA ani LÁSKA nestojí na vaší, ale na naší straně 2/3 národa vámi podvedeného, zavlečeného do vašich kapitalistických válek, zadluženosti a  nesnášenlivosti. Ano, paní socioložko Šiklová, VY pučisté se dneska MÁTE jako nikdy předtím, a ne jako za toho "hrozného" socialismu, kdy lidé všichni pracovali, žili v míru a občanské snášenlivosti . Dneska vám, svatouškům  diktatury peněz zoufalí lidé umírají předčasně na ulici a vy jásáte, oceňujete se mezi sebou a tancujete nad hroby svých režimních obětí. Tolik zla jste lidem způsobili.

PS. Komunistický socialismus přinášel většině národa dobro bez útrap a diktatury, které jim připisujete vy, KASTA bývalých disidentů toužící po moci a velkých penězích, po své NADŘAZENOSTI. Váš režim je dnes za úplatky a dotace  poslušný diktátu německé EU a rád se účastní válek NATO, vraždících civilisty. Proti vám je pan Ondráček z KSČM symbolem režimu, spravedlivějšího pro většinu pracujícího národa žijící v míru.

Autor: 
Eva Dolejšová
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM