A. Bóna: Boj proti kriminalitě mladistvých? Snižme ekonomickou nerovnost

31. 12. 2018

Je teplý letní večer. V parku okolo lavičky postává skupinka mladých odněkud z Queens, sedmnáctiletý John Smith má pocit, že se na něj mladší Peter Black kouká divně. Okřikne ho a po krátké roztržce John vytáhne zbraň a patnáctiletého Petera zastřelí.

Phillip ve svých 21 letech vstoupí do pokoje svého nevlastního otce bez zaklepání. Strhne se hádka - proč Phillip nerespektuje víc soukromí svého otčíma? Po několika minutách Phillip svého nevlastního otce ubodá.

Mark pracuje v kanceláři se třemi kolegy. Po tom, co několik měsíců snáší drobné pošťuchování, všechny tři zastřelí a nakonec obrátí zbraň proti sobě.

Jména jsou pozměněná, ale všechny tři události se staly a objevily se ve zprávách. I když na první pohled nevypadají ničím propojeně, tak všechny dokazují, jak hluboký a přehlížený je vztah mezi ekonomickou nerovností a mírou kriminality, specificky vražd.

Pokaždé, když taková událost vyvolá větší než mírné veřejné pohoršení, dočkáme se od zákonodárců rad a tipů jako: zavedení lepších kamerových systémů, posílení pravomocí policie nebo zpřísnění trestů. Ale pomůžeme si v něčem? Dodnes neexistuje důkaz, že by kamery zaručovaly výrazné snížení kriminality, nebo že zpřísnění trestů představuje racionální politický přístup.

Tvůrci zákonů totiž rádi přehlížejí sociologický aspekt násilných trestných činů. V systému, kde je primárním zdrojem sociálního statusu ekonomické postavení, sahají lidé odstrčení na spodní konec společenského žebříčku k zoufalým prostředkům, aby uchránili jakýkoliv respekt, kterého se jim dostává z jiných zdrojů. Proto stačí i zdánlivě malicherná záminka a John, Phillip nebo Mark sáhnou po zbrani.

Tento princip je ještě patrnější u lidí v adolescenci a rané dospělosti. V tomto období probíhá nejtvdší zápas o společenské postavení, které je samozřejmě provázáno i se sexuální atraktivitou jedince. Tím se vysvětluje i to, proč je většina pachatelů i obětí vražd mužského pohlaví. Od muže se očekává, že bude živit rodinu. Lepší postavení v tlupě znamená větší kus kořisti. Zbytku pračlověčího mozku v nás přijde vražda jako perfektně racionální jednání.

Naši předci v jeskyních se s tímto ovšem nepotýkali. Prvobytně pospolité společnosti přirozeně tuto společenskou nerovnost dovedly eliminovat. My ovšem můžeme taky. Stačí jenom začít řešit příčinu problému.

Autor: 
Andrej Bóna, kandidát do EP za KSČM