Přepisování historie otevírá nebezpečí fašismu

14. 12. 2019

Naše česká společnost je obdobně, jako společnosti řady evropských zemí, přímým svědkem trvalého nárůstu násilí, autoritářství, projevů demagogie, přepisování historických skutečností, nárůstu projevů neonacismu. Tyto projevy se v řadě případů dějí za mlčení, tichého souhlasu či dokonce aktivního přispění oficiálních institucí, veřejnoprávních sdělovacích prostředků a některých politických neziskovek, spolufinancovaných ze zahraničí a zastupujících cizí zájmy. Antikomunismus, protiruská hysterie a neustálé zvyšování vojenského napětí členskými státy NATO při hranicích s Ruskou federací, ale i jinde ve světě, ženou svět na pokraj další světové války. 

Komunistická strana Čech a Moravy jednoznačně odsuzuje usnesení nově zvoleného Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 "O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy". 

Toto usnesení je velice závažným pokusem prolomit konvence stanovené zejména Postupimskou konferencí pro poválečné uspořádání Evropy a světa. Jde o otevřenou snahu vládnoucích elit na pojmech totalitarismu, stalinismu, nacismu, komunismu postavit bezprecedentní rozhodnutí označit „Třetí říši“ a německý fašismus za stejné zlo jako tehdejší Sovětský svaz.  Obvinit jej z podílu na rozpoutání druhé světové války, genocidy Židů, slovanských a dalších národů. Smyslem tohoto počínání je pak v předvečer 75. výročí porážky nacismu přehodnotit význam a podíl Sovětského svazu a Rudé armády na porážce nacistického Německa. 

KSČM jednoznačně vyzývá Ministerstvo zahraničí České republiky a Vládu České republiky, aby se takovému usnesení a výkladu dějin v evropských institucích postavila a aktivně ho odmítla. 

V opačném případě bude vytvářen stále větší prostor pro takové kroky, jakými bylo rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha - Řeporyje o vybudování památníku ROA (Vlasovci), kteří ve skutečnosti kolaborovali s nacistickým Německem. Bude pokračovat snaha o odstranění památníku maršála Koněva v Praze 6, budování dalších památníků Wehrmachtu, jako tomu je v Jizerských horách.

KSČM tyto kroky razantně odsuzuje. Odmítáme zamlčování pravdy o skutečných příčinách rozpoutání 2. světové války a o podílu Rudé armády na porážce německého nacismu, jejím podílu na osvobození Československa a pomoci povstání pražského lidu a konečném osvobození hlavního města. KSČM vyzývá kompetentní orgány a Vládu ČR, aby se případem zabývaly, především z hlediska závazků České republiky vyplývajících z Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

Autor: 
ÚV KSČM