Stanovisko předsedy Komise pro bezpečnost a IZS Rady Středočeského kraje k situaci kolem koronaviru COVID-19

6. 3. 2020

V souvislosti s aktuálním děním okolo nemoci způsobené výskytem nemoci koronaviru COVID-19 mohu jako předseda KBIZS konstatovat, že složky integrovaného záchranného systému jsou v kraji plně funkční a není důvod k nějaké panice. Jsem rád, že občané kraje berou situaci s klidem a za to jim patří dík. V otázce vytváření zásob je to opravdu na zvážení každého. V případě izolace většího počtu osob bude vhodné, aby měli občané zásoby zhruba na měsíc své stravní normy. Podobně tak činí některé složky státu. Což ale znamená, že tyto zásoby lze vytvářet průběžně, například tak jako tomu dosud je, formou týdenních nákupů v hypermarketech. V případě vytvoření zásob by měli občané mít na paměti, že zásobené potraviny musí zařadit do svého jídelníčku, protože jinak dojde k jejich znehodnocení buď
stanovenou dobou trvanlivosti a nebo škůdci. V době kdy pomine současná, někdy hysterická situace nebo v době, kdy se bude blížit minimální doba spotřeby potravin, vyzývám všechny, kdož zásoby vytvořili, k jejich využití například v potravinových bankách nebo k dobročinné činnosti. A to v případě, kdy zjistí, že je nedokážou včas zkonzumovat. Bude to jistě lepší, než tuny potravin vyhozené v popelnicích. To je na každém občanovi. A k tomu je vyzývám. Současně připomínám, že podobně jako vytváření zásob je stejně dobrým prostředkem zajištění průběžné podpory za pomoci příbuzných a známých, kteří mohou pomoci svým blízkým v karanténě běžným nákupem lépe než plné spíže jídla, které co do složení neodpovídá zdravé a pestré stravě.

V případě běžného lidského kontaktu vyzývám všechny občany, aby mimo chladnou hlavu, postupovali k sobě navzájem ohleduplně. Zejména při cestování hromadnými dopravními prostředky žádám nemocné, aby zvážili nutnost cestování těmito prostředky i s ohledem na šíření běžných respiračních onemocnění. V případě podezření na nemoc COVID-19 je na místě maximální obezřetnost. A to v podobě informování - zejména telefonického - svého lékaře zvláště v případě návratu ze zasažených oblastí a horšícího se zdravotního stavu. V případě návratu ze zasažené oblasti nebo po zjištění kontaktu s nemocnou osobou bezprostředně informujte svého zaměstnavatele a vyčkejte na jeho stanovisko zda vůbec máte nastoupit do práce. Toto učiňte i v případě, že se cítíte dobře a příznaky nemoci se na vás neprojevují.
Zvláště však připomínám, že se nacházíme v době běžných chřipkových onemocnění čemuž přispívá i současné počasí. V zájmu ochrany konstatuji, že roušky jsou určené k neroznášení našich bacilů mimo naše tělo, zatímco respirátory (a to některé) slouží k tomu, aby cizí bacily neohrozily naše zdraví. Toto je třeba mít na paměti.

Jsem toho názoru, že přístup naší vlády jde správnou cestou a rozvážně reaguje i vedení Středočeského kraje a jednotlivé složky. Zvláště žádám občany, aby byli k sobě ohleduplní, v případě respiračních onemocnění tyto nepřecházeli a dali si v práci den dva či tři dny volno a vyleželi si zhoršený zdravotní stav. Proto sledujte informace šířené ať už hromadnými sdělovacími prostředky nebo usnesení stáních či krajských orgánů.

Případě potřeby využijte již zveřejněné kontaktní informace. K dispozici pro dotazy je e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 - 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít i telefonní linky územní pracoviště KHS SK, kde je možné se podle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť. Informace lze dostat i na call centru Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, na telefonní lince 800 888 155.

Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Rizikové osoby dle současných zkušeností s fatálním průběhem nemoci jsou zejména starší a dlouhodobě nemocné osoby. Vyzývám proto zejména starší lidi a pochopitelně i ty mladší, aby zejména v případě podezření na riziko přenosu infekce se vyvarovali vzájemných návštěv a to zejména u starších osob v sociálních zařízeních, kde je těchto osob více pohromadě. V této souvislosti učinil kraj i jím zřizované instituce některá opatření k omezení návštěv. Prosím respektujme jejich rozhodnutí a pochopitelně i další opatření vedoucí k zamezení šíření této, dosud málo poznané nemoci.

Autor: 
Mgr. Zdeněk Milata, zastupitel Středočeského kraje