Poděkování OS ČMS Filipovi

19. 3. 2020

OS ČMS vyslovuje velké poděkování předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi za rozhodující podíl na zprostředkování dodání minimálně milionu zdravotnických roušek z Vietnamské socialistické republiky pro občany, zdravotnický personál a sociální pracovníky v České republice. Jde o zásadní pomoc v době, kdy vláda teprve činí nezbytné kroky v této věci. Výrazně se tím může přispět k prevenci zabránění šíření této epidemie a primární ochraně obyvatel. Naše poděkování je o to větší, že Vojtěch Filip je aktivním členem Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM