Vyjadřování ministra zdravotnictví je přes čáru

30. 3. 2020

Vyjadřování ministra zdravotnictví je přes čáru Doba je hektická, zvládnout koronavirus musíme a plané proklamace jsou v tomto případě k ničemu. Máme teď starosti jiného rázu, život je nutné ctít, je to nejdražší, co máme. Na pořadu dne jsou věci, které mohou lidi ochránit. Senioři jsou koronavirem nejvíce ohroženi, armáda nemá dnes kapacity na pomoc v domovech seniorů. Nápady ministra zdravotnictví jsou nekoncepční a nereálné. Twitterová komunikace Adama Vojtěcha s ministrem vnitra jen odhalila nesourodost dvou vládních přestavitelů. Domovy seniorů mohou být časovanou bombou. Některá nařízení Vojtěcha nelze realizovat, lidé pracující v těchto zařízeních se právem obávají, co bude dál. Přesuny seniorů z domova v Břevnici do lázeňských prostor v Toušeni je nemyslitelné. Lázně mají vybavení typu hotelů a neumožňují adekvátní péči. Možná by ministr zdravotnictví měl více vnímat ty, kteří v praxi o seniory v domovech pečují. Jinak totiž tento stav bude i nadále velmi problematický. Dohady o tom, komu patří zodpovědnost za tato zařízení, jsou jen neplodnou diskusí. Zřetel je třeba brát na seniory a pracovníky těchto zařízení a to nám rozhodně nevyřeší přehazování zodpovědnosti. Tato doba je nevhodná na politické šarvátky a populismus jakéhokoli kalibru, naopak vyžaduje odborníky, ne řeči, které zní z úst ambiciózního Adama. Je třeba děkovat všem pracujícím v těchto podmínkách, kteří bez ohledu na sebe pomáhají potřebným. I domov seniorů v Břevnici potřebuje pomoc dobrovolníků a o tu teď žádá hejtman Vysočiny. Kolik dalších zařízení bude pomoc potřebovat nelze nyní odhadnout. Doufejme, že se podaří šíření koronaviru zastavit. Proto dodržujme všechna opatření, chráníme tak sebe i své okolí.

Autor: 
Pavel Kováčik