Je to třicet let

31. 3. 2020

Je tomu právě třicet let, co vznikla Komunistická strana Čech a Moravy. Tehdy, čtyři měsíce po listopadových událostech, v nichž zcela zkolabovalo vedení KSČ, čtvrt roku po jejím Mimořádném prosincovém (vánočním) sjezdu, kterým vrcholil rozvrat v dosud vedoucí politické straně, poté, co »červené knížky« odhodili kariéristé a malověrní, se stoupenci socialismu a ideálů myšlenek dělnického a komunistického hnutí rozhodli založit novou radikálně levicovou stranu. Tou novou stranou, navazující na vše pokrokové z dělnického a komunistického hnutí se stala naše KSČM. Zároveň nabídla všem těm, kteří věřili ve společnost rovnosti, aby společně s ní bojovali za uskutečnění vize, za niž od Velké francouzské revoluce umíraly či trpěly masy dělníků a všech, kteří toužili po odstranění vykořisťování člověka člověkem.

Dnes, tedy třicet let od založení KSČM, můžeme rekapitulovat. Máme na to plné právo. Podařilo se KSČM skutečně naplnit představy, které si dala do svého začátku? Myslím, že můžeme zodpovědně odpovědět, že od programu, který tehdy byl přijat a pak konkretizován na následných sjezdech, se neodchýlila a nikdy se nevzdala svého základního cíle vybudování skutečné společnosti odstraňující ekonomickou a sociální nerovnost, společnosti spravedlivé, společnosti socialistické.

KSČM se často musela potýkat s řízeným i živelným antikomunismem, pomluvami, zneužíváním mainstreamových sdělovacích prostředků, pokusy znemožnit její činnost, s persekucemi jak funkcionářů, tak řadových členů. Přesto se dokázala prosadit. Ne pokaždé jsme využili všech svých možností. Ne vždy jsme volili nejsprávnější cestu. Ale ani klasikové, na něž se část našich souputníků ráda odvolává, nedokázali svá řešení nabídnout okamžitě. Navíc se nemuseli vypořádávat s porážkou celé soustavy států rozhodnutých jít směrem od kapitalismu k budování nové společnosti. Řada úspěchů i neúspěchů, řada úspěšných, a i neúspěšných hledání nejvhodnějších cest, se projevila i v poklesu preferencí v posledních několika letech. Je to pro nás poučení, ale nikoli prohra.

Nyní poté, co odezní opatření, která byla vyvolána nemocí COVID-19, nás čekají další volby, tentokrát krajské a do třetiny Senátu. Budeme obhajovat stovky zastupitelů, a dokonce i vedení Ústeckého kraje. Naši současní zastupitelé odevzdali, stejně jako právě vedení Ústeckého kraje, veliký kus práce. Tu je třeba zúročit. Ukázat, že KSČM je tady, aby bránila zájmy těch, kteří se živí pouze svou prací, prodavačů i prodavaček z obchodních řetězců, dělníků i dělnic ve stavebnictví, ve velkých průmyslových závodech, železničářů, silničářů, učitelů a učitelek, zemědělců, policistů, hasičů, drobných řemeslníků, důchodců, mladých rodin s dětmi, pacientů, nezaměstnaných, prostě všech, kteří často žijí dokonce od výplaty k výplatě nebo ze sociálních dávek, těch, co jsou na kraji hmotné nouze. Věřím, že s naším programem, s našimi kandidáty uspějeme. K tomu nás zavazuje i odkaz celých třiceti let existence Komunistické strany Čech a Moravy.

Autor: 
Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM