Jinecko - RE-USE CENTRUM

1. 7. 2020

Centrum opětovného využití výrobků od června v provozu

Centrum se nachází v areálu sběrného dvora v Jincích a jeho účelem je zamezit zbytečnému vyhazování funkčních předmětů, které jejich dosa- vadní majitelé již nepotřebují. Po odevzdání do nového centra může takové zboží najít další uplatnění u někoho jiného.

Na stránkách www.jince.cz v záložce Re-use Centrum je k dispozici KATA- LOG ZBOŽÍ, které si zde může zájemce zarezervovat, a to maximálně na dobu jednoho týdne. Rezervované zboží lze vyzvednout ve sběrném dvoře v jeho otvíracích hodinách. Na stránkách je k nahlédnutí také PROVOZNÍ ŘÁD Re-use Centra.

Vedoucí technických služeb Ing. Aleš Hlaváček upřesnil: „V provozním řádu je uvedena otvírací doba, co se bere, co se nebere, jak se objednává přes internet, jaká jsou pravidla pro předávání a přebírání, a to i z hlediska majetkoprávních vztahů a reklamací. Vše najdou zájemci na webových stránkách městyse Jince. Přijetí i vydání věcí je zdarma a je zaznamenáno do počítače s využitím QR kódu. Pohyb všech věcí zů- stává trvale v evidenci. Každý předmět se váží a sleduje se, jaké množ- ství odpadu jsme neposlali na skládku nebo nezrecyklovali, ale kolik se toho vrátilo do oběhu, tedy lidem k dalšímu využití.“

Úvodní stránka www.jince.cz - zde najdete katalog zboží Use-Centra.

Autor: 
Miroslav Maršálek