Plakát KSČM k volbám 2020: Jsme na Vaší straně, hájíme Vaše zájmy

27. 9. 2020

Plníme naše závazky – žijme s Vámi v našem kraji – KSČM je tu pro vás

 • stop inflaci - stop zahraničním misím tam jsou zdrioje na financování Vašich potřeb! 
 • trvalý růst minimální mzdy, valorizace mezd a platů 
 • pět týdnů dovolené pro zaměstnance
 • valorizace důchodů podle skutečného spotřebního koše seniorů
 • ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou
 • ochrana zemědělské a lesní půdy
 • převod vodovodních sítí a zdrojů vody do veřejného sektoru v hospodaření s vodou pro obce a kraje
 • zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby nových obecních i krajských bytů 
 • udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů, 
 • dostupnost obvodních a zubních lékařů,
 • žádné rušení železničních tratí,
 • jednotná jízdenka pro všechny na železnici, podpora národního přepravce ČD
 • státní banka komerčního typu pro levné hypotéky 

Plakát KSČM najdete v příloze ke stažení v PDF a PNG.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM