Děti, mládež, školství

28. 9. 2020

Čemu se chci na kraji věnovat nejvíce!

Děti, mládež, školství, sport a volnočasové aktivity.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Středočeský kraj a Mladá Boleslav se bohužel nachází na čelních místech v žebříčku kriminality dětí a mládeže, tak v žebříčku konzumace různých omamných látek. Nás region je velice specifický z důvodu vyšších mezd (mnoho z lidí dojíždí za prací do Prahy, kde jsou vyšší platy) a velké zaneprázdněnosti dospělých. Hlavní prevencí není sbírání stříkaček, nebo vydávání brožur, ale dostatek zajímavých organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Dalo by se říci, že ve Středočeském kraji je aktivit mnoho. Najdete zde sportovní organizace, DDM, organizace dětí a mládeže a další. Zdání však klame. V posledních letech se počet dětských a mládežnických organizací s velkým spektrem činnosti velice snižuje. Je nedostatek dobrovolníků, nedostatek kluboven, sportovišť, sportovních hal ….. atd. Ve starých zemí EU je organizovanost dětí a mládeže cca. 40% u nás byla 15% a stále klesá!!!

CO JE PŘÍČINOU??? Velká zaneprázdněnost lidí, co by s dětmi chtěli aktivně pracovat. Mnoho z nich má dvě zaměstnání, aby uživilo svoji rodinu a na práci s dětmi a mládeží již jim nezbývá čas. Stále klesající finanční podpory. V době krize mizí sponzoři, obce, města i stát se snaží ušetřit ber kde ber. A v neziskovém sektoru se škrtá jednoduše (nejsou zde mzdy) a rychle. Pak se nestačíme divit, že skončí sportovní oddíl, zmizí dětská organizace a děti se ocitají na ulici v partičkách. Nejhorší situace je na malých obcích, kde tato činnost závisí na jednom člověku a ten, když skončí, náhrada se většinou nenajde.

Co bych jako krajský zastupitel chtěl prosazovat:

=======================================

- výstavbu nových sportovišť a sportovních hal ne menších obcích a městech Středočeského kraje

- rozšíření zázemí pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

- opravy, modernizace a rozšiřování klubových prostor pro mládež

- zvýšení finančních položek na granty, projekty, podporu sportu a volnočasových aktivit

- podílet se na rozvoji školství a větší provázanosti základních a středních škol

Pokud se Vám moje zámysly líbí, pomozte mi je realizovat. Předem děkujeme.

Ing. Tomáš Suchý