Podpora sportujících dětí a mládeže - nejlepší prevence patologických jevů.

2. 10. 2020

Blýská se na lepší časy ?

Nedílnou součástí života lidí je sport a s ním spojené volnočasové aktivity. Česká republika není výjimkou. Podpora sportu probíhá na úrovni státu, krajů i obcí. Jsou vytvořeny programy a dotační tituly, které má sportovní prostředí možnost využívat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020 rozdělí 5,11 miliardy Kč neinvestičních prostředků v programech Rozvoj sportovní reprezentace (1,69 mld), Rozvoj a podpora sportu (3,27 mld) a Významné sportovní akce (0,15 mld). Do investičních programů vloží MŠMT 2,394 miliardy Kč.  Na první pohled vysoká čísla. Ale v podstatě se jedná o pouhých 0,54 % státního rozpočtu.

 V roce 2019 se začala formovat nová struktura financování sportovního prostředí. Vznikla Národní agentura pro sport (NSA) za aktivní účasti poslanců KSČM, která má za cíl změnit podporu sportu jak v objemu vydaných prostředků, tak ve struktuře rozdělování. Ve střednědobém plánu NSA do roku 2025 je navýšení objemu financí z dnešních celkových 8,6 miliard Kč až do výše 16,4 miliard v roce 2025, což by činilo 0,94 % státního rozpočtu. Již v návrhu na rok 2021 by se měl projevit významný přísun peněz do investic.

 Dalším cílem NSA je zjednodušení celého procesu financování (je třeba si uvědomit, že v naprosté většině spolků pracují dobrovolníci, neprofesionálové), inventarizace majetku a jeho revitalizace (když už máme lidi a chuť sportovat, musíme mít také kde).

 V kontextu těchto jistě dobrých zpráv je zřejmé, že stranou nemohou zůstat ani kraje a jejich rozpočty. Středočeský kraj podporuje sport několika způsoby. Přímo se podílí na financování Sportovních středisek mládeže, vyhlašuje pravidelně Fond sportu a volného času, podporuje Olympiády dětí a mládeže a vybrané krajské reprezentace, možností je i podpora akcí z Fondu hejtmana. 

 A jaká je tedy moje vize do budoucna na úrovni kraje? Postupně přizpůsobit krajský rozpočet tomu státnímu a v podobném tempu navyšovat podporu sportu (zvláště dětí a mládeže) až na jedno procento rozpočtu kraje. Zachovat stávající programy. S pomocí NSA a jejího programu Krajská sportovní infrastruktura zkvalitňovat zázemí a sportoviště. Pokud chceme, aby rodiče přivedli děti na sportoviště, musíme jim nabídnout čisté a hygienicky nezávadné prostředí.

Je potřeba co nejrychleji zrealizovat páteřní krajské cyklotrasy a na ně napojovat regionální a místní. Pomáhat obcím (hlavně těm do 2000 obyvatel) a spolkům s vytvářením projektů, které se budou týkat rekonstrukcí a rozšiřování stávajících sportovních zařízení. Financovat školení trenérů a rozhodčích nejnižších licencí. Sport je živý a jistě se najdou další a další nápady a možnosti.

 Sport je v dnešní době základní potřebou a já jej považuji za nejlepší prevenci patologických jevů. Pomáhá vytvářet zdravější a sebevědomou společnost. Naplno se dnes projevuje, v době řádění KOVID19, že zdravý a sportující jedinec se lépe s nákazou vypořádá. To samozřejmě platí i pro řadu dalších nemocí. 

 Při této příležitosti děkuji za jejich práci všem dobrovolníkům, kteří jsou základem podhoubí sportovního prostředí.

Autor: 
Václav Melša, kandidát do Zastupitelstva Středočeského kraje za KSČM