Stanovisko OS ČMS k práci z domova a dalším opatřením Vlády České republiky (Home Office)

8. 11. 2020

Vážení přátelé,

vláda České republiky ve svých třemi usneseními ze dne 21. října 2020 přijala řadu krizových opatření. T9m pozbylo v platnosti její usnesení ze dne 14. října 2020. Jedním z nich je příkaz orgánům veřejné moci a správním orgánům co nejvíce omezit činnost spojenou s pobytem na úřadě, včetně střídání oddělených skupin zaměstnanců a umožnění práce na dálku.

Dále vláda České republiky dne 26. října 2020 přijala usnesením další krizová opatření. Mimo jiné nařídila všem zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Práce na dálku tedy v tuto chvíli není pouze doporučením, ale zaměstnavatelé jsou povinni ji využívat v maximální možné míře. Porušení krizového opatření by mohlo být pokutovatelným správním deliktem.

Z výše uvedeného dle našeho názoru jednoznačně vyplývá, že pokud je výkon práce v režimu práce z domova alespoň částečně možný, je zaměstnavatel povinen ho u daného zaměstnance nebo zaměstnankyně v maximální možné míře využít.

Zároveň uvádíme, že v případě, že z při fyzickém pobytu zaměstnance v kanceláři, který nebyl nevyhnutelný, dojde k jeho nákaze nemocí Covid-19, bude dána odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ve smyslu § 265 odst. 1 nebo 2 zákoníku práce, včetně povinnosti kompenzace případného úmrtí.

Autor: 
Sekretariát OS ČMS