Škrty místo rozvoje?

1. 12. 2020

Škrty místo rozvoje?

Nová koalice, která vede již několik týdnů Středočeský kraj, mediálními výstupy skutečně nešetří. Koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců si zformovala dokonce programové prohlášení Rady Středočeského kraje, které má vymezovat činnost kraje na další čtyři roky.

Všechno nastartují, jako by se v kraji nikdy nic v předchozích letech nedělalo. A tak slibují třeba minimálně 10 P+R parkovišť, které však kraj již složitě vybral a připravil. Slibují konečně i obchvaty měst a obcí, které však kraj již masivně realizuje.

Všechno zveřejní, jako by kraj vše zatloukal a zatloukal. A tak slibují zveřejňovat zápisy z orgánů i videa ze zastupitelstva, plány a zásobníky investic, přitom to vše je již veřejné dávno.

Všechno zařídí, jako by kraj v řadě oblastí spal. A tak slibují integraci dopravy či pasportizaci stavu silnic, přitom integrace dopravy s Prahou je již téměř dokončená a pasportizace všech silnic skoro hotová.

Všechno a všechny podpoří řádně dotačně i přímo, jako by kraj žádnou podporu samosprávám i svým organizacím nedával. A tak slibují navýšit částky na dotační tituly i investiční prostředky, ačkoliv objem prostředků kraje v posledních letech v grantech a investicích dosahoval historicky nejvyšších hodnot.

Praxe však ukáže, jaká může být pod líbivými slovy realita. Je přechod od elektronické evidence návštěv k  zápisu tužkou do knihy hostů ona slibovaná digitalizace? Je zrušení participativního rozpočtu oním větším zapojením občanů do samosprávy? Je plánované zrušení jízdného zdarma pro žáky, studenty, učně a seniory onou podporou vzdělanosti a veřejné dopravy? Je připravovaný rozpočet plný škrtů právě v oblasti dotací projevem oné větší podpory rozvoje kraje?

Praxe ukáže, co se bude skrývat pod výrazy jako optimalizace školství, revize systému učňovských stipendií nebo snížení administrativních a provozních výdajů tam, kde je to efektivní.

Vždyť i škrtat se dá transparentně a hrát Janošíka naruby se dá legálně, že?

Zdeněk Štefek