Stanislav Grospič: Zapomenuté výročí

7. 12. 2020

Koncem listopadu 1941 nacisté pověsili partyzánku Zoju Kosmodemjanskaju,hrdinku Sovětského svazu.

Jako nelegální sabotér měla za úkol podminovat silnice v okupované oblasti . Na rozkaz Nejvyššího velení skupina, ke které Zoya patřila, zapálit vesnici Podmoskovskoje, kde pobývali němečtí okupanti. Při plnění úkolu byla Zoja chycena. Ani při hrozném mučení nezradila své soudruhy. Němci se rozhodli Zoju oběsit a udělat to pro zastrašení  veřejně. Když už měla smyčku kolem krku, obrátila se ke svým popravčím a zvolala: „Je nás 170 milionů! Všechny nás nepověsíte! Naši soudruzi mě pomstí! Stalin je s námi! Stalin přijde!“

V únor 1942 byla prohlášena za Hrdinu Sovětského svazu.

Zprávy o této události dorazily do Moskvy. Rudé armádě bylo nařízeno, aby nebrali do zajetí  příslušníky 337. pěšího pluku Wehrmachtu, kteří se podíleli na likvidaci mladých sabotérů. V prosinci 1942 Rudá armáda zajala členy této německé jednotky. Celý německý 337. pluk 197. divize byl zničen. Zoja Kosmoděmjanská se stala symbolem hrdinství sovětské mládeže, symbolem pokrokové mládeže vůbec.

Proč přitomínám toto opomenuté výročí? Protože komunismus je opravdu IN. A mladí lidé byli těmi, kteří prokazovali neskutečné nasazení v boji proti fašismu, v boji proti kapitalismu ve stávkách a v odborových i stranických organizacích, bojovali v ilegalitě, bojovali za revoluci a jejich budovatelské úsílí má svůj pomník na mnoha místech v naší zemí. Opakuji: Komunismus je IN! A bude IN pro mladou generaci, která nebude chtít spojována s bezpáteřními kariéristy pravice i různých sociálnědemokratických či šovinistických uskupení, která nebude chtít být spojována se snadno manipulovatelnými hlupáky, s oportunisty, s kývači a těmi, kteří chtějí promrhat život v konzumu a v hlavě mít jen to, co jim tam nalije antikomunistická propaganda a naše konformní školství.

Je užitečné připomínat osobnosti jako Zoja nebo náš Julius Fučík – i pro výstrahu těm, kteří usnuli na vavřínech, zpohodlněli, přizpůsobili se a jejich jediným cílem je osobní prospěch, křeslo, funkce. Takoví nejsou ani mladí, ani komunisté. Připomeňme si těmito několika řádky velkou osobnost a zamysleme se, jestli dosahujeme jejích kvalit pro dnešek.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM