PROTEST: Covid jako zámínka protiodborové politiky kapitalistů!

9. 12. 2020

Světová odborová federace jménem svých 105 milionů členů odsuzuje snahu vlády jižní Koreje umlčet odbory a požadovat, aby pod záminkou pandemie byly zrušeny plánované stávky a omezena činnost odborů. Použití pandemie jako záminky pro útok na odborové aktivity není žádnou raritní specialitou předsedy vlády Korejské republiky, ale využívají ji vlády celého světa. Mezinárodní třídně orientované odborové hnutí odsuzuje jakýkoli otevřený nebo maskovaný pokus o maření svobod odborů.

K tomuto prohlášení se připojilo i Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska. Nesnižujeme rizika pandemie, uvědomujeme si však zneužití tohoto tématu v boji proti pracujícím , v omezování jejich svobod, v alibismu , který má lhát o důvodech celosvětové hospodářské krize, i o skuteřnosti profitování komerčního zdravotnického sektoru na koronaviru. Jsme svědky represivních opatření proti těm, kteří hodlají uplatnit svá práva a požadavky, proti pracující třídě. Nepodléháme konspiračním teoriím, vidíme realitu ,sdílenou s odboráři celého světa.

Žádný sociální dialog, žádný sociální kompromis!

Vše ve prospěch pracujících!

JUDr. Stanislav Grospič

Centrála OS ČMS

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM