Protest SOF proti plánovanému propuštění

17. 12. 2020

 Světová odborová federace jménem svých 105 milionů členů ze 132 zemí světa ostře protestuje proti záměru České pošty a Ministerstva vnitra České republiky zahájit jedno z největších propouštění v České republice v posledních letech, čili zrušit 2 371 pracovních míst v Poště a propustit 1 500 jejích zaměstnanců k 1. březnu 2021. Také odmítáme záměr zrušit dalších 7 tisíc pracovních míst u České pošty do roku 2025. V současnosti Česká pošta zaměstnává 29 tisíc lidí ve svých 3 200 pobočkách.   

Navíc zaměstnanci České pošty, zvlášť doručovatelé a pracovníci na přepážkách, patří k těm, kteří zdaleka nedosahují na průměrnou mzdu v České republice.  

Největší část zaměstnanců má být propuštěna v Praze, hlavním městě České republiky. Mezi propuštěnými by neměli být jen pracovníci na přepážkách a doručovatelé, ale také řidiči a další pracovníci u poštovních zásilek. Doručit zaměstnancům propuštění pro nadbytečnost je plánováno během prosince.   

Jako světové radikální odborové hnutí vyjadřujeme plnou solidaritu se zaměstnanci České pošty, kteří spolu s českou dělnickou třídou musí bojovat za odmítnutí takových plánů. Česká pošta musí pokračovat v činnosti a zlepšovat své služby, když tím hlavním je pro ni poskytovat co nejlepší služby občanům a chránit a zlepšovat práva svých pracovníků.  

Vyzýváme Mezinárodní organizaci práce (ILO), aby přijala okamžitá opatření k výše uvedenému, k plné ochraně všech pracovních pozic a pracovních práv zaměstnanců    České pošty. 

 

Autor: 
Sekretariát SOF