Vyjádření OS ČMS k výbuchu v kolínské elektrárně

29. 12. 2020

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska vyjadřuje solidaritu a poděkování všem zaměstnancům teplárny a elektrárny v Kolíně při řešení následků havárie, která se stala v pondělí 28. prosince. Jsme rádi, že se tato tragická událost, jejíž příčinou má být podle současných vyjádření zahoření uhelného prachu s jeho následným výbuchem, obešla bez ztrát na lidských životech a vážnějších zranění. Rovněž jsme rádi, že se firma snažila co nejrychleji najít náhradní zdroje dodávky tepla a elektrické energie pro občany Kolína, jež jsou na nich závislí. To je čin, který je třeba v dnešní době vysoce ocenit. 

Zdůrazňujeme, že za žádných okolností nelze podceňovat otázky bezpečnosti provozu a dodržování technologických postupů, i ochrany zdraví zaměstnanců. Je to jedna z nejdůležitějších a nejpotřebnějších zásad zakotvených v platném zákoníku práce.

Ještě jednou vyjadřujeme poděkování všem zaměstnancům Kolínské teplárny a elektrárny a i firmě Veolia Energie Kolín, a.s. za včasné zajištění zdrojů tepla a teplé vody občanům města Kolína i za zvládnutí této mimořádné situace.

Poděkování patří také všem, kteří se zasloužili za likvidaci následků výbuchu, a to především členům jak profesionálních, tak dobrovolných HZS.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
OS ČMS