Nejistá sezóna?

13. 1. 2021

Nejistá sezóna?

Středočeský kraj čeká nejistá sezóna. Dopady pandemie drtí řadu oborů a zasahují značně i veřejné rozpočty. 

Zastupitelstvo kraje na sklonku roku 2020 navíc schválilo některá zásadní opatření, která běžný život dále ovlivní.

Navzdory prohlášením o podpoře rozvoje kraje tak v rozpočtu na rok 2021 nejsou prostředky na většinu dotačních titulů kraje, včetně těch, která směřují do nejvíce postižených oblastí, což pocítí obce, spolky i další žadatele v oblasti základní infrastruktury, v sociální oblasti a zdravotnictví či ve sportu a kultuře.  Zrušeno bylo Středočeské jízdné, v rámci kterého jezdili zdarma žáci, studenti i senioři nad 65 let.  Zrušen byl participativní rozpočet, který umožňoval občanům se zapojit do rozhodování o konkrétních investicích. Méně prostředků směřuje do zdravotnictví i třeba do organizací v sociální oblasti i v kultuře. 

Na jedničku funguje ale public relations. Tiskové konference, spanilé jízdy, prohlášení se střídají velice často. Možná proto, že mnozí z vedení kraje mají placených funkcí tolik, že by jim nestačil třicetihodinový den a tak jsou na „kraji“ jen omezeně a musí mediálně svou přítomnost maximálně využít. A když už ani to nestačí, dají se přece uvolnit i prostředky obce, kde se zároveň starostuje, na vlastní vizáž, ne?

Sezóna bude pro občany skutečně nejistá, něco ale jisté nepochybně bude.

Zdeněk Štefek