Ne zdražování

16. 2. 2021

NE zdražování a omezování veřejné dopravy!

Středočeský kraj avizoval záměr zdražit jízdné v hromadné dopravě v průměru o 25 %, redukovat počet spojů a také snížit kvalitu cestování. Přestože nové vedení kraje deklarovalo rozvoj hromadné dopravy jako jednu ze svých hlavních priorit, ani ne půl roku po volbách již realizuje druhý krok, který je s tímto cílem v rozporu. Prvním krokem bylo zrušení Středočeského jízdného, které umožňovalo cestování zdarma pro žáky, studenty, učně a seniory od 65 let.

Komunisté s těmito kroky zásadně nesouhlasí. Vnímáme ekonomické dopady pandemie na dopravu, vnímáme rostoucí náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Ale podporu hromadné dopravy považujeme za zásadní službu občanům, za příspěvek k mobilitě občanů i k dostupnosti řady služeb, od zdravotnictví přes školství až po kulturu. Zdražení a omezení hromadné dopravy povede jen k posílení dopravy individuální, k dopravním zácpám, chaosu a k obrovským ekologickým dopadům na naše životní prostředí.

15. 2. 2021, Středočeský VV KV KSČM